Prosjektkoordinator

Prosjektkoordinator – Eiendom. Klinikk for intern service Eiendomsavdelingen, Seksjon drift Namsos

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger.
Vi har som mål å forvalte, drifte og utvikle Helseforetakets bygninger og yte service som legger til rette for god pasientbehandling.
Avdelingen er organisert i fem seksjoner med ansvar for: Forvaltning, utvikling, bygningsmessig drift og renhold.
Eiendomsavdelingen er ISO sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Avdelingen er godkjent lærebedrift, har medarbeidere med høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og følge opp vedtatte prosjekter i samarbeid med seksjonsleder drift og prosjektledere i Seksjon forvaltning og utvikling
 • Sørge for at prosjekter styres innenfor de gjeldende økonomiske rammer, og på en slik måte at dokumentasjon, funksjonalitet og lovpålagte krav ivaretas.
 • Ivareta drift av bygningsmassen i tett kontakt med brukerne av våre tjenester.
 • Være en støttespiller for avdelingens øvrige medarbeidere.
 • Arbeidsdagen er variert og byr på mange utfordringer i stort og smått. Du må trives i et hektisk miljø som innebærer hyppig kundekontakt.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en medarbeider med bred fagkunnskap, og med fagskole/fagbrev innen bygningstekniske fag.
 • God kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy
 • Førerkort klasse B.
 • Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring kan komme i betraktning

Personlige egenskaper

 • Være selvstendig, initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha gode samarbeidsevner
 • Er endrings- og lærevillig og liker utfordringer
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk, muntlig og skriftlig.
 • Har godt humør

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

For mer informasjon om stillinger, kontakt Roar Strand, Seksjonsleder, Eiendom drift, tlf: 74 21 52 80 – roar.strand@hnt.no

Søknadsfrist: 31. mars 2021

Søk på stillingen her