Prosjektleder – bygdevekstavtale Indre Namdal

100 % prosjektstilling ledig fra 01.01.2024 fram til 31.12.2025.

Vil du være med å utvikle de fire Indre Namdal-kommunene?

I de fire Indre Namdal-kommunene Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik er vi nå på jakt etter deg som ønsker å utvikle lokalsamfunnene i regionen.
De fire kommunene i Indre Namdal, Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik, skal inngå en bygdevekstavtale med staten for 2024 og 2025. Vi er nå på jakt etter en prosjektleder som kan være med å bidra til å oppnå målsettingene og intensjonene med bygdevekstavtalen.

Bygdevekstavtaler er et prosjekt for å teste ut ny distriktspolitikk på vegne av Regjeringen, forankret i Hurdalsplattformen og Distriktsmeldingen. Her får man være med å utarbeide, og teste ut nye virkemidler og ny politikk i samhandling med de fire kommunene. Det er inngått en avtale med Regjeringen v/ KDD som peker på noen områder som man skal jobbe med:

 • Rekruttering av- og langsiktig planlegging for tilgang på kompetanse
 • Økt boligbygging og utvikling av nye botilbud
 • Sammen om smart mobilitet
 • Regionalt utviklingsmiljø – Styrket plan- og utviklingskapasitet i pilotkommunene

Hovedmålsettingen til en bygdevekstavtale er å skape utvikling i våre kommuner som gir grunnlag for aktivitet og vekst. Prosjektet skal teste ut strategier og tiltak med mål om realisering i avtaleperioden.
Du skal lede prosjektet i henhold til inngått bygdevekstavtale, samt i tråd med handlingsplaner som blir forankret gjennom høsten.

Prosjektstilling:

 • Varighet fra 01.01.2024 til 31.12.2025 med muligheter for forlengelse
 • Arbeidssted/arbeidsgiver: en av de fire Indre Namdal-kommunene etter nærmere avtale

Kvalifikasjonskrav:

 • Formell utdanning
 • Ønskelig med minimum bachelor innenfor relevant fagkrets

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Lavere formell kompetanse kan være aktuell. Det vurderes særskilt i spesielle tilfeller hvor søker har spesielle kunnskaper/erfaringer knyttet til prosjektets hensikt.
 • Erfaring med kommunal og offentlig drift og organisering.
 • Kunnskap om eller erfaring fra Grong, Lierne, Namsskogan eller Røyrvik kommuner.
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Må inneha førerkort klasse B, da det må påregnes noe kjøring mellom kommunesentrene.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet er viktig.
 • Flink til å planlegge og sette mål
 • Meget gode evner til samarbeid og å inspirere mennesker rundt seg
 • Selvstendighet og med stor gjennomføringsevne

Arbeidsoppgaver:

Gjennom prosjektet vil prosjektleder får jobbe i nettverk i de fire kommunene samt med eksterne samarbeidspartnere for å realisere tiltak innenfor de prioriterte områdene i bygdevekstavtalen. Samspill mellom politikk og administrasjon i regionen vil være sentralt, og man må også jobbe direkte mot de eksterne partene som skal være med å realisere tiltak innenfor de fire prioriterte områdene. Dette vil medføre en del reising i prosjektperioden.

Dette tilbyr vi:

 • Stor frihet i arbeidsstil og arbeidssted. Det er aktuelt med kontorsted/arbeidsgiver i alle fire kommuner, avhengig av ønsker fra den som blir tilsatt.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale

Kontaktopplysninger:

Flere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til en av kommunedirektørene.
Grong kommune: kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg, mob: 917 48 370
Lierne kommune: kommunedirektør Patrik Lundgren,mob: 949 79 973
Namsskogan kommune: kommunedirektør Yngve Holm, mob: 469 61 851
Røyrvik kommune: konstituert kommunedirektør Maifrid Alsgård, mob: 472 97 746

Generell informasjon:

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 26.november 2023