Prosjektleder for skog- og vegpådriving i Namdal skognettverk

Fra 2008 har det i Namdalen vært ulike prosjekt med det formål å øke aktiviteten i skognæringen i regionen. Med Namdal regionråd som prosjekteier og Grong videregående skole som prosjektansvarlig avsluttes pågående prosjekt i desember. Det arbeides med å videreføre prosjektet, og med forbehold om at finansiering kommer på plass, lyses det ut stilling som prosjektleder for videreføring av skog- og vegpådriving i Namdalen.

Arbeidsoppgaver

Aktivitetsfremmende skog- og vegpådriving med fokus på skogeier, i samarbeid med kommunene og øvrige skogaktører.
Delta i utviklingsprosjekter i skognæringen
Økonomistyring av prosjektet
Nettverksbygging mellom ulike aktører i næringen
Rapportering og saksforberedelse til styringsgruppen
Faglig ansvar for innleid personale
Samarbeid med skolens skogbruksutdanning
Bidra i arbeidet med å få en varig ordning for skog- og vegpådriving

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning innenfor skogbruk
Relevant erfaring med ledelse og økonomistyring av prosjekter
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
God kunnskap og forståelse for hele verdikjeden knytta til skog
Erfaring med bruk av GIS, og generell bruk av digitale hjelpemidler
Om du har omfattende og relevant erfaring, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

Har evne til å skape relasjoner, og å samarbeide på tvers av faglig bakgrunn
Er initiativrik og har evnen til å arbeide selvstendig
Er fleksibel og evner å prioritere mellom oppgaver i hektiske perioder
Bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

En jobb med utstrakt kontakt med skogeier i felt, og andre samarbeidspartnere
Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, både faglig og sosialt
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger

SØK HER

Søknadsfrist 12. september 2021

 

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere.