Rådgiver driftsystemer HR

Har du lyst til å være en del av et større fagmiljø med spennende utfordringer? En av våre medarbeidere slutter, og vi trenger en ny rådgiver med på laget!

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper rundt deg.
Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet.
Utfordringene Helse Nord-Trøndelag står overfor er store. Det gjør at vi må videreutvikle og endre vår organisasjon og måten vi arbeider på. HR- og organisasjonsavdelingen skal bidra til at vi til enhver tid har nok kompetente medarbeidere på riktig sted til rett tid. Samtidig skal vi sørge for at løpende driftssaker knyttet til HR-området håndteres på en god og effektiv måte.

HR- og organisasjonsavdelingen har lokasjoner ved begge våre sykehus. Avdelingen har 22 medarbeidere, fordelt på en seksjon ved hvert sykehus. Vi søker en ny rådgiver for snarlig tiltredelse. Rådgiverens oppgaver er knyttet til bruk og utvikling av våre driftssystemer innen lønn, personaldatabase og bemannings- og ressursstyring .
Arbeidsstedet er Sykehuset Namsos. En del arbeid må også utføres på helseforetakets andre lokasjoner. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere bruk og utvikling av driftssystemene HR- og organisasjonsavdelingen har ansvaret for
 • Organisere og bistå i opplæring av ledere og andre brukere av driftssystemene
 • Bidra i avdelingens arbeid med ressursstyring og bemanningsplanlegging
 • Bistå med leveranser fra driftsområdet.
 • Stillingen er endret for bedre å møte foretakets behov, så det forventes at den som tilsettes selv vil bidra aktivt til justering og videreutvikling av egen stilling.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Relevant erfaring
 • Det er ønskelig med ledererfaring
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon godt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å få andre til å samarbeide godt og målrettet med effektiv bruk og utvikling av driftssystemene
 • Evne til å jobbe selvstendig, planmessig og strukturert
 • Analytisk evne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å takle stort arbeidspress i perioder

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Et faglig godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

For nærmere informasjon om stillingen kontakter du: Seksjonsleder, Atle Busch, mob: 908 59 175

Søknadsfrist: 4. juli 2022

Søknad sendes inn her

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.
Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.
Les mer om oss på www.hnt.no