Rådgiver innen plan- og byggesak ved teknisk

Vi har to faste 100 % stillinger ledig som rådgivere innen plan- og byggesak ved Teknisk.

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.

I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

Vi har to faste 100 % stillinger ledig som rådgivere innen plan- og byggesak ved Teknisk. Teknisk består i tillegg av enhetene prosjektgjennomføring, byggdrift, kommunalteknikk og brann.

På grunn av vekst i folketall og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen byggesaksbehandling/planlegging. Vi ønsker derfor å styrke laget med deg som har erfaring som ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt, arealplanlegger eller jurist.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling.
 • Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak.
 • Oppfølging av kommunens tilsynsplikt.
 • Utarbeiding/medvirkning ved utarbeiding av kommunale reguleringsplaner/arealplaner.
 • Kommunens oppgaver i henhold til matrikkelloven, bygningsdelen.
 • Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg.

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer
 • Digital kompetanse og interesse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relevant kompetanse fra universitet/høgskole (ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt, arealplanlegger eller jurist).

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre
 • Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver
 • Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen
 • Serviceorientert

Vi søker deg som har erfaring innen fagfeltet, og som ønsker å være med på den positiviteten som preger vår region.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et aktivt faglig miljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass
 • Lønn etter avtale

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidssted: Kommunehuset i Vikna, Engasvegen 27, 7900 Rørvik

Kontaktinfo: Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post: havard.hernes@naroy.kommune.no

Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255, E-post: eli.egge@vikna.kommune.no

Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik, eller e-post vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist: 10.08.2019