Rektor 100% fast stilling

Ved Bindalseidet skole er det ledig en fast stilling som rektor, med tiltredelse 01.08.2020

Bindalseidet skole er en privat, kombinert barne –og ungdomsskole. Vi følger gjeldende læreplan og har ingen spesiell pedagogikk eller religiøs forankring. Skolen er nyrestaurert, vi har et stort og variert uteområde med god mulighet til fysisk aktivitet. Vi har eget basseng og volleyballhall. Vi er en helsefremmende skole og har godt samarbeid med aktuelle samarbeidsparter.

Vår visjon er: Bindalseidet skole; en kilde til mestring

Våre kjerneverdier: Skaperglede, Raushet, Tilhørighet og Nysgjerrighet

Vi har god kompetanse i lærerkollegiet. Ansatte er fleksible, løsnings –og utviklingsorientert og har et godt blikk for den enkelte elev. Vi har over år hatt mye fokus på entreprenørskap og har god kompetanse for å tilpasse hjelpemidler til dyslektikere.

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk ledelse med mål om å utvikle profesjonelle læringsfellesskap
 • Lede arbeidet med å utvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø basert på skolens kjerneverdier.
 • Følge skolens og statlige føringer for grunnskoleopplæringen
 • Lede og motivere lærere og legge til rette for faglig utvikling
 • Forvalte skolens ressurser på en måte som sikrer god undervisning, trivsel for elever og ansatte. Sørge for kvalitetsutvikling.
 • Økonomistyring og resultatkontroll
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekstmiljø

Rektor rapporterer til styret for skolen.

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig, vennlig og synlig leder med god systemforståelse
 • Du motiverer til felles innsats og har høye ambisjoner for elevene og skolen.
 • Du bygger gode relasjoner med elever, foresatte og personale
 • Du er modig, har gjennomføringsevne og interesse for endringsarbeid
 • Du er fleksibel, har godt humør og trives med varierte oppgaver og tidvis høyt arbeidspress
 • Du er systematisk, fleksibel og har god rolleforståelse
 • Du kan organisere og lede større satsninger.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Kvalifikasjoner:

 •  Relevant utdanning og erfaring som lærer
 • Ønskelig med skoleledererfaring.
 • Rektorutdanning, eventuelt villig til å ta denne.
 • Ønskelig med erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Godt kjennskap til lov og avtaleverk
 • Økonomi-forståelse
 • Gode digitale ferdigheter

Vi kan tilby:

 • En spennende skolelederjobb med en meningsfylt hverdag
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Lønn i henhold til avtale.
 • Et arbeidsmiljø preget av involvering, samarbeid og trivsel

Det blir intervju før ansettelse.

Du må levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Olaug Mikalsen på tlf. 75 03 13 27 / 482 98 684 eller epost: bindalseidet.skole@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Pliktig medlemskap i SPK med 2 % innskudd.

Skolen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Søknad med CV sendes: bindalseidet.skole@bindal.kommune.no innen 24.02.2020.