Rektor – Namsos barneskole

Namsos barneskole er en sentralt beliggende byskole plasser på Bjørum i Namsos. Skolen har ca 200 elever. Lærere og assistenter utgjør ca. 40 voksne ved skolen. SFO holder til i småtrinns-avdelingen ved skolen. Namsos barneskole er en tradisjonsrik skole som i 2020 feiret 50-årsjubileum med jubileumsdag og feiring med to flotte forestillinger i skolens «hjerte», nemlig amfiet. Skolen har en stolt sangtradisjon og det er skrevet flere flotte sanger av ansatte, sanger som fortsatt synges og læres av nye elever og voksne. Skolen ble bygd som den andre åpne skolen i landet. Selv om det har kommet noen flere vegger med årene, finnes fortsatt mye åpne arealer. En god blanding av godt voksne og yngre pedagoger utgjør et trivelig og kompetent lærerkollegium ved skolen.

Vi har nå ledig en rektorstilling ved Namsos barneskole med tiltredelse fra 01.08.2023.

Noe tidligere oppstart kan avtales, for å sikre overgang fra nåværende konstituert rektor til ny fast ansatt rektor. Ledelsesressursen er på 150 %, i tillegg kommer skolesekretær og SFO-leder. Rektor rapporterer til grunnskoleleder.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsoppgaver
 • Personalledelse og skolemiljø
 • Økonomistyring
 • Samspill med elever, foresatte og nærmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst på tvers av hele oppvekstområdet

Vi søker en leder som har:

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
 • Erfaring fra skolen, gjerne som skoleleder
 • Utdanning i ledelse eller forplikte seg til å gjennomføre dette
 • En nærværende leder med god relasjonskompetansen
 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft innen blant annet LK20 og inkluderende skolemiljø
 • Være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte og foreldre
 • Legge til rette for innovasjon og nyskapning

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi legger vekt på fag- og teamsamarbeid
 • Et dyktig og ambisiøst rektorkollegium med fokus på profesjonalitet og lærende fellesskap
 • En engasjert foreldregruppe
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • En kommune som har barn og unge som satsningsområde

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknad med CV sendes elektronisk her
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Søknadsfrist: 20. februar 2023

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?