Samfunnsplanlegger

Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling

Nærøysund kommune har store ambisjoner for fortsatt vekst og utvikling, hvor alle skal bli sett og ivaretatt. Vi tror at i et samspill mellom innbyggere, frivilligheten, næringsliv og kommunene utvikles bo-, bli- og skaperlyst i regionen vår.

Vi har opprettet en ny avdeling for strategi- og samfunnsutvikling som samler utviklingsoppgavene innenfor næring, strategi- og planarbeid for å forsterke kommunens overordna arbeid med å utvikle Nærøysund og regionen. Vi styrker nå laget vårt med en ny samfunnsplanlegger.

Samfunnsplanleggeren i Nærøysund kommune skal:

 • lede og utvikle gode planprosesser i hele organisasjonen i et tett samarbeid med kollegaer, politikere og andre samfunnsaktører
 • bidra til at kommunen utarbeider gode og relevante planer i henhold til vedtatt planstrategi
 • ha et særlig ansvar for at Nærøysund kommune inkluderer innbyggere i kommunens strategi- og planarbeid på en fremragende måte
 • bidra til å framskaffe og analysere statistikk og viktig informasjon om samfunnsutviklingen som er relevant for Nærøysund og regionen
 • bidra til at Nærøysund kommune setter dagsorden i viktige saker som påvirker samfunnsutviklingen i regionen vår og bidra i kommunens omdømmearbeid
 • bistå i saksutredninger og til kompetansebygging overfor politisk nivå, næringsliv og lokalsamfunn innenfor samfunnsaktuelle temaer

Samfunnsplanleggeren vil bli en del av et team som på tvers av hele organisasjonen skal bidra i arbeidet med strategier og planer, samt med sin kompetanse i ulike prosjekter. Samfunnsplanleggeren skal være utpreget opptatt av inkludering og medvirkning i kommunens målarbeid, og skal i enhver sammenheng søke å inkludere, utfordre og samarbeide med kommunens innbyggere.

Vi søker derfor etter en samfunnsplanlegger som er glad i folk og som evner å lytte og å lære av det andre sier og deler, som kommuniserer på en tydelig og engasjerende måte og som brenner for lokalsamfunnsutvikling. Du må like å ta initiativ, spørre og utfordre både internt og eksternt i viktige samfunnsspørsmål. Du må også kunne arbeide systematisk og målrettet i et tett samarbeid med hele organisasjonen med strategier og planer.

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå innen samfunnsvitenskapelige fag
 • relevant erfaring fra samfunnsplanlegging og prosjektarbeid
 • kompetanse om planarbeid i offentlig sektor
 • kjennskap til relevante lovverk i offentlig sektor, og analyse av statistikk og analysemetoder
 • god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.

Nærøysund kommune vil praktisere fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

For spørsmål om stillingen kontakt strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan på tlf: 97 15 82 50.

Søknad med CV og referanser sendes til: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 13.september