Servicemedarbeider

Mangler du fagutdanning, men kunne tenkt deg en jobb innenfor helse- og omsorgtjenesten??

Hjemmetjenesten i Overhalla søker etter ny medarbeider – uten krav til fagutdanning.

100 % fast stilling som servicearbeider fra 01.06.2023.

Kombinasjonsstilling der:

  • 80 % av stillingen utgjør oppgaver som praktisk hjelp i form av renhold og annen praktisk bistand i brukers hjem, samt ulike serviceoppgaver i bofellesskap. Stillingen vil også etter hvert ta del i hverdagsrehabilitering og opptrening for hverdagslivets aktiviteter (Opplæring vil bli gitt). Dagarbeid på ukedager.
  • 20 % av stillingen som pleieassistent i hjemmesykepleien ca 3. hver helg
    Hjemmetjenesten har felles base i Overhalla helsesenter, og server herfra brukere i hele kommunen. Tjenesten har egne tjenestebiler.

Ansettelse ut fra:

  • Personlig egnethet
  • Vilje og evne til samarbeid
  • Fleksibilitet
  • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. (Lønnskode 6190)

Søker må ha sertifikat for bil og må beherske norsk språk muntlig og skriftlig godt.

Politiattest må framlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til hjemmetjenesten, v/ Beate Galguften Aunet, mob: 950 29 323 – beate.aunet@overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 10. april 2023

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside