Skogbruksrådgiver og Jordbruksrådgiver

Overhalla og Grong kommuner har felles enhet for landbruk og natur. Vi har ledig stillinger som Skogbruksrådgiver og Jordbruksrådgiver.

Overhalla og Grong kommuner har felles enhet for landbruk og natur. Overhalla kommune er vertskommune, og enheten har kontorsted i Landbrukets fagsenter i Overhalla. Vi har ledig 2 hele rådgiverstillinger, en stilling med hovedvekt på jordbruk og en stilling med hovdevekt på skogbruk. Enheten består av i alt 7 ansatte. I kommunene er det et aktivt landbruksmiljø både innen jord- og skogbruk. Hovedproduksjoner er melk, kjøtt, potet, korn og gulrot. Det er ca. 490 landbrukseiendommer i kommunene.

Arbeidsoppgaver:

Spesielt for jordbruksrådgiver: Stillingen er tillagt oppgaver med behandling av saker innen jordbruket, som f.eks. konsesjonssaker, jordlovssaker, næringsutvikling, søknader på økonomiske ordninger i jordbruket, kartarbeid, samt deltakelse i utviklingsprosjekter og plansaker der fagområdet landbruk berøres.

Spesielt for skogbruksrådgiver: Stillingen er tillagt oppgaver med behandling av saker innen skogbruket, som f.eks. anvisning av skogfond og tilskudd, skogsveier, pådriver innen skogkulturaktiviteter, deltakelse i utviklingsprosjekter innen skogbruket og plansaker der fagområdet landbruk berøres. Forvaltning av kommunal skogeiendom.

For begge stillingene gjelder at det er stor publikumskontakt. Arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses din kompetanse og interessefelt, og vårt behov.

Krav til kompetanse:

  • Relevant høyere utdanning. Det er ønskelig med masterutdanning. Personer med annen relevant høyere utdanning kan også vurderes.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring.
  • Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

  • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
  • God evne til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
  • Evne til å arbeide målrettet og strukturert.
  • Stor arbeidskapasitet.
  • Faglig engasjert og utviklingsorientert.

Søknadsfrist: 13. oktober 2021

For nærmere informasjon kontakt leder Oddbjørn Riseth tlf. 90070658.

Elektronisk søknad på www.overhalla.kommune.no innen 13. oktober 2021.