Styrer barnehage

Barnehagene i Namsos kommune

Namsos kommune har 11 kommunale barnehager spredt rundt om i den store kommunen vår. Og barnehagene våre er ganske så forskjellige! Størrelsene varierer for tida fra fire til 70 barn, og fra en til fem avdelinger. Akkurat nå er vi rundt regnet 100 ansatte og 300 barn. Vi har et stort fagmiljø og en fin blanding av nyansatte og ansatte som har vært med oss lenge. Vi har stadig plass til flere på laget.

Styrer Vangstunet barnehage

Vangstunet barnehage er en 3 – avdelings barnehage som ligger sentralt, men samtidig landlig til på Namdalseid, midt mellom Namsos sentrum og Steinkjer sentrum. Barnehagen har tilgang til egen friluftsavdeling, og bruker nærmiljøet aktivt. Barnehagen har inneværende år i underkant av 50 barn og ca 15 ansatte. Som styrer i Vangstunet barnehage vil du også ha det overordnete ansvaret for Stjerten barnehage på Statland med totalt 4 barn. Barnehagene er to av totalt 11 kommunale barnehager. Nærmeste leder er virksomhetsleder barnehage.

Les mer om stillingen her

Styrer Otterøy barnehage

Otterøy barnehage er en 2 – avdelings kommunal barnehage som ligger ca 20 minutter fra Namsos sentrum på tettstedet Otterøy. har inneværende år ca 30 barn fordelt på to avdelinger og ca 10 ansatte. Otterøy barnehage er samlokalisert med Otterøy skole i et oppveksstenterbygg som sto ferdig i 2017. Barnehagen har flotte lokaler og beliggenhet med fine turområder. Barnehagen Barnehagen er en av totalt 11 kommunale barnehager. Barnehagen og skolen samarbeider tett om aktuelle samarbeidsområder. Nærmeste leder er virksomhetsleder barnehage.

Les mer om stillingen her

Styrer ny kommunal barnehage (100 % fast stilling)

Det søkes etter styrer for ny kommunal barnehage i Kleppen/Høknes. Barnehagen vil være lokalisert på Kleppen/Høknes, like utenfor Namsos sentrum. Barnehagen vil ha Høknes barneskole, idrettsanlegg, svømmehall og turområder i umiddelbar nærhet. Barnehagen er planlagt ferdig i løpet av 2023 og skal erstatte Fossbrenna og Kleppen barnehage. Den nye barnehagen vil bestå av fire avdelinger og ha plass til 60-70 barn og 15-20 ansatte.

Inntil den nye barnehagen står ferdig må den som tilsettes påregne å måtte være fleksibel mht til arbeidssted og styreroppgaver.

Les mer om stillingen her