Sykepleier 100% stilling

Ledig stilling på Røyrvik Helse og Omsorg

Røyrvik omsorgssenter ligger i fjellbygden Røyrvik like ved Børgefjellnasjonalpark og svenskegrensen, vi har 13 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor. Røyrvik omsorgssenter er en arbeidsplass som tilbyr et godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver. Vi legger stor vekt på samarbeid tverrfaglig og vi jobber sammen til det beste for folk i Røyrvik.

Sykepleier 100% stilling (dag, aften og arbeid tredje hver helg)

Arbeidsområde:

 • Det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i institusjon og hjemmesykepleie. I dette ligger dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.
 • Holde seg oppdatert innenfor eget fagområde og delta i utviklingsarbeid
 • Veilede, undervise og informere brukere og deres pårørende, samt studenter og kollegaer ved behov.
 • Tverrfaglig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med brukere, pårørende og kollegaer.
 • Du vil også få spennende tilbud om å bli en del av kommunens styrkende akutt medisinske beredskap.
 • Du vil få opplæring i AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support).

Vi søker etter deg som:

 • Har norsk autorisasjon som sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning innen geriatri og demens.
 • Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er engasjert og utviklingsorientert
 • Er opptatt av kvalitet og bidrar aktivt i forbedringsarbeid
 • Er trygg i rollen som sykepleier og kan lede og delegere arbeidsoppgaver
 • Har evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Har arbeidsglede, pågangsmot og bidrar til gode endringsprosesser
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere, og som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål.
 • Er i stand til å arbeide selvstendig, men samtidig søke råd.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Har brukere og livsglede i fokus.
 • Er ansvarsbevisst og lojal.
 • Trives med å jobbe med eldre og pleietrengende, har vilje til faglig utvikling og nytenkning og har evne til samarbeid innenfor et arbeidsfellesskap.

De nevnte personlige ferdighetene vil bli vektlagt.

Menn oppfordres til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Gyldig politiattest må framlegges.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Tiltredelse: Snarest.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos kommunalsjef for Helse Milda Alice Staldvik Svestad, tlf. 45456217, epost: milda.svestad@royrvik.kommune.no

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.

Søknadsfrist: 20.03.2023

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25. I så fall vil søker bli varslet om det før publisering finner sted.