Sykepleier nattevakter

50 % Sykepleier nattevakter. Engasjement i 1år.

Vi søker faglig engasjerte og strukturerte personer med helhetlig tankegang rundt våre brukere. Dette er utfordrende og interessante stillinger i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen med andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, samt med eksterne samarbeidspartnere.

Ønskelig med erfaring innenfor rehabiliteringsfeltet.

Personlig egnethet vektlegges.

I stillingene inngår i fast turnus med jobb hver 4. helg for sykepleier på natt.

Lønn etter tariff.

Menn oppfordres til å søke!

Kvalifikasjon: Offentlig godkjent sykepleier

Tiltredelse: 02.01.2020

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Søknadsfrist: 15.11.19

Søknad med CV sendes
Namdal Rehabilitering IKS,
7977 Høylandet  eller til post@namdalrehab.no

Spørsmål rettes til stedfortredende daglig leder Åsmund Elstad på tlf. 743 22 100 eller på e-post: post@namdalrehab.noSpørsmål kan også rettes til daglig leder Claes Gøran Sellæg på tlf. 743 22 100 evt. claes@namdalrehab.no