Tiltakskoordinator på helsestasjonen i Rørvik

Vi søker etter en tiltakskoordinator,  i en 50 prosent, ettårig prosjektstilling, med muligheter for forlengelse, ved helsestasjonen i Vikna kommune.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har en svært sentral rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn og unge. Svangerskapsomsorgen er en viktig del av dette, for å ivareta den gravide og hennes familie i svangerskapet og barselstiden. Tjenesten er i stadig utvikling for å møte nye krav, utfordringer og etterspørsel.

Rørvik helsestasjon styrkes med en prosjektstilling i ett år, med mulighet for forlengelse. Stillingen skal bidra til helsestasjons- og skolehelsetjenestens samfunnsoppdrag med å utjevne sosiale ulikheter og å styrke familier, barn og unges positive ressurser for helse, trivsel og læring.

Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste gjennom økt kapasitet, tilgjengelighet og tverrfaglighet.

Vi søker etter en faglig dyktig kollega med engasjement og interesse for å arbeide med målgruppen, og som kan skape gode relasjoner til brukerne.

 Arbeidsoppgaver

 • Jobbe i direkte samhandling med barn, unge og deres foresatte, inkl i hjemmet
 • Støtte- og endrings arbeid i psykisk helse
 • Foreldreveiledning/familieveiledning.
 • Samarbeidsmøter, undervisning, veiledning, gruppetilbud m.m
 • Bidra til fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Godkjent Bachelorutdanning innenfor fagområdet familie/barn. Det er ønskelig med kompetanse innenfor familieveiledning, psykisk helsevern og/eller PMTO.
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest
 • Førerkort klasse B, og disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Er ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er målrettet, strukturert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø sammen med fire helsesykepleiere, jordmor, familieveileder, fysioterapeut og lege
 • Et faglig aktivt miljø med regelmessig veiledning
 • God pensjonsordning – KLP
 • Inkluderende arbeidsmiljø – Nærøysund kommune er IA-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste

Kommunen er behjelpelig med barnehageplass, og bolig. Lønn og avtalevilkår etter gjeldende avtaleverk.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Stillingstype: Midlertidig kommunal tilsetting, prosjekt

Arbeidssted: Rørvik helsesenter

Skriftlig søknad vedlagt CV, samt referanser sendes Vikna kommune v/rådmannen, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller e-post til vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist:  15.09.2019