Trosopplærer

Trosopplærer i Klinga og Namsos menigheter

Vi søker etter trosopplærer i 35 % stilling for fast ansettelse.

Er du kreativ, kontakt-skapende og kan tenke deg å formidle det kristne budskapet til barn og unge? Kanskje kan Klinga og Namsos menigheter bli din neste arbeidsplass? Stillingen har kontorplass på Namsos kirkekontor.

Vi søker deg som trives med å arbeide i team sammen med ansatte og frivillige, men som også evner å jobbe selvstendig. Du vil inngå i et godt kollegialt fellesskap med flere andre i trosopplæringen i Namdal prosti. Tettest samarbeid vil bli med menighetspedagogen i Klinga og Namsos.

Arbeidsoppgaver:
Å følge opp og videreutvikle arbeidet med trosopplæringen i menighetene i Klinga og Namsos, f.eks.
bokutdelinger, barnekor/klubb, «Lys våken», «Tårnagenthelg» og tiltak etter konfirmanttiden. Annet arbeid blant barn og unge

 • Engasjere ungdommer til å delta i arbeidet
 • Rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere
 • Formidle den kristne tro til barn og unge

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Relevant praksis kan kompensere for formell utdanning
 • God til å formidle og samhandle med barn og unge

Annet:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen
 • Du må være fleksibel mht. arbeidstid (helg- og kveldsarbeid må påregnes)

Vi tilbyr:

 • Et positivt og godt arbeidsfellesskap
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Lønn etter tariff og pensjonsordning i KLP

Søknad og frist:

For mer info om stillingen, kontakt:

 • Gunn Ågot Leite, trosopplæringskoordinator, 934 65 901
 • Magne Bergslid, kirkeverge, 913 85 001