Undervisningsstillinger

Ledige stillinger i grunnskolene i Overhalla.

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3885 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos). Kommunen har 2 kommunale grunnskoler med til sammen 470 elever og en privat Montessoriskole med 60 elever. Det er i tillegg et bredt kulturskoletilbud. Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt læringsmiljø.

Trives du med spennende faglige utfordringer? Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer? Vi i Overhalla kommune leter etter lærere som har høye forventinger til seg selv og er gode, trygge voksne sammen med elevene. Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for enkeltelevers situasjon på skolene, samt evner å se helheten i opplæringen for den enkelte og fellesskapet. Gjennom systematisk arbeid og godt relasjonsarbeid skal vi sammen utvikle elevenes potensiale.

Hunn skole ligger på Skage, midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barneskole med nesten 170 elever og ca 30 ansatte. Skolen har SFO med 50 elever. Fra skoleåret 2022/2023 står en helt ny og topp moderne skole klar til bruk. Hunn skole starter skoleåret i en ny og topp moderne skole som gir store muligheter for varierende og tilrettelagt undervisning.

1. Ledige lærerstillinger ved Hunn skole fra 1. august 2022
– Inntil 400 % fast stilling.
– Inntil 300 % vikariat

Hunn skole har et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det legges til rette for samarbeid mellom ulike yrkesgrupper, mellom klassetrinnene og med andre instanser. Her vil du jobbe sammen med entusiastiske kollegaer som vil at du skal lykkes og trives. Vi har spesielt fokus på sosial læring gjennom lek og samarbeid, og det er stort rom for å være nytenkende og prøve ut kreative opplegg. Det er to kontaktlærere på alle klassetrinn. Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen.

Høsten 2022 flytter skolen inn i nye lokaler. Den gamle skolen ble delvis jevnet med jorden og ny ble satt opp. Den delen som sto igjen, er totalrenovert. Ny og større gymsal er også satt opp. I den nye skolen finner vi også spesialrom som sløydsal, tekstilrom, bibliotek, musikkrom, mat og helse, samt naturfagrom. De nye lokalene er tilpasset samtiden og har tatt høyde for den siste tids utvikling både når det gjelder digitale løsninger, samt prinsipper i det nye læreplanverket.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset gruppa og den enkelte elev
 • Kontaktlærer-funksjon
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Begynneropplæring i lesing og regning
 • Norskopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Samarbeid med elevenes heimer
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen, med minimum 30 studiepoeng i helst to av kjernefagene. Samtidig søker vi også etter fagkompetanse i musikk, men dette ikke er et krav.
 • Kompetanse i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt elevsyn, og er en tydelig og varm læringsleder.
 • Du arbeider systematisk med grunnleggende ferdigheter.
 • Du har evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever, og du følger opp elevene tett og systematisk.
 • Du samarbeider godt og er en god lagspiller og relasjonsbygger.
 • Du liker utfordringer og er fleksibel og endringsvillig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Tomas Lian (tlf. 482 68 965) eller ass.rektor Lasse Øien (tlf. 900 67 350)

Tiltredelse: 1. august 2022

Søknadsfrist: 8. april 2022

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no à Ledige stillinger.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

 

Overhalla barne- og ungdomsskole ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla og er en barne- og ungdomsskole med 320 elever og ca 60 ansatte. Skolen har SFO med 40 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014.

2. Ledige lærerstillinger ved Overhalla barne- og ungdomsskole fra 1. august 2022
– Inntil 300 % fast stilling der arbeid som kontaktlærer må påregnes.
– Inntil 600 % vikariat der arbeid som kontaktlærer må påregnes i flere av stillingene.

Overhalla barne- og ungdomsskole har et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø, bestående av lærere, vernepleiere, miljøterapeut, fagarbeidere og assistenter, der alle voksne har et stort engasjement for elevenes trivsel og læring. Det er to kontaktlærere på alle klassetrinn. Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen. Skolen ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla, og er en barne- og ungdomsskole med 318 elever og 60 ansatte. Skolen har SFO med 40 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014, har et flott uteområde, og har fine idrettsfasiliteter like ved. Ved Overhalla barne- og ungdomsskole er det fra dags dato følgende ansettelsesbehov:

Inntil 900 % lærer, hvor inntil 300 % er faste stillinger. Stillingene fordeler seg over småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset den enkelte elev
 • Kontaktlærer
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Samarbeid med elevenes heimer
 • Delta på samarbeidsmøter
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen
 • Spesielt søkes fagkompetanse i spes.ped., engelsk, matematikk, norsk og kunst og håndverk.
 • Har erfaring som kontaktlærer
 • Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
 • Evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
 • Evne til tett og systematisk oppfølging av elever
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
 • Gode ferdigheter ihht vurderingsforskriftens krav
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Har et positivt elevsyn
 • Er en tydelig og varm læringsleder
 • Har evner til et tett og godt samarbeid med foresatte
 • Er arbeidsom, strukturert og systematisk
 • Er målrettet og ambisiøs
 • Er en god lagspiller og relasjonsbygger
 • Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

For stillingene tilbyr vi:

 • En engasjerende og variert jobb
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • Lønn etter avtale
 • Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen (tlf. 905 67 910) eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli (tlf. 908 77 031)

Tiltredelse: 1. august 2022

Søknadsfrist: 8. april 2022

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no à Ledige stillinger.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

 

Ekstra lærerstillinger i forbindelse med flyktninger fra Ukraina

Overhalla Kommune har sagt ja til å ta imot 90 ukrainske flyktninger i 2022.
Det kan i den forbindelse bli behov for ekstra ressurser i skolene i Overhalla.

Vi vet ennå ikke når de kommer eller hvor mange som kommer.

Vi har behov for lærere med erfaring fra arbeid med norskopplæring for språklige minoriteter, samt lærere eller fagarbeidere som behersker både ukrainsk og norsk.

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen (tlf. 905 67 910) ass.rektor Andreas Langfors Åsli (tlf. 908 77 031), rektor Tomas Lian (tlf. 482 68 965) ass.rektor Lasse Øien (tlf. 900 67 350)