Utrykningsleder / lufthavnbetjent – vikariat

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Ved Rørvik lufthavn er det ledig vikariat som utrykningsleder / lufthavnbetjent, ut august 2022, med mulighet for forlengelse.

Lufthavnbetjentstillingen er en beredskapsstilling for brann- og redning, som også utfører relevante, definerte plassoppgaver. Stillingen er skiftbasert, og inngår i et fast vaktoppsett for beredskap.

Våre krav til deg:

 • Helse som tilfredsstiller de medisinske krav til stillingen iht. gjeldende fysiske og medisinske krav, for å kunne være en del av en pålagt røykdykkertjeneste. Fysiske og medisinske krav må bestås før tilsetting.
 • Du må ha gode, innarbeidede rutiner for trening i egen hverdag
 • Relevant utdanning, videregående skole med fagopplæring eller relevant fagbrev som f.eks. sikkerhet, mekaniker, anleggsmaskin ol.
 • Førerkort klasse C er en forutsetning for tilsetting
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, evt. forplikte seg til å gjennomføre slik opplæring
 • Du må gjennomføre og bestå den opplæring som er nødvendig for å utføre plass-, brann og redningstjeneste
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Evne og vilje til å ha et utstrakt samarbeid – både internt på teamet og ved lufthavnen generelt

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Relevant praksis, gjerne fra lufthavndrift eller brannvesen
 • Relevant utdanning – videregående skole med fagopplæring relatert denne type tjeneste
 • Maskinførerbevis
 • Gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å ha et utstrakt samarbeid – både internt og eksternt på lufthavna
 • Du må kunne arbeide selvstendig, vise initiativ og ta ansvar
 • Å være en god rollemodell med evne og vilje til samarbeid, og med en generell positiv innstilling, er viktig
 • Du må kunne identifisere deg med, og opptre i tråd med Avinors verdikrav som er åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.
 • Du må og forholde deg til våre vedtatte etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • Relevante kurs og intern opplæring i jobben
 • Faglige utfordringer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknadsfrist: 03.10

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson Jan Rune Sæbø, Lufthavnsjef
Tlf: 909 80 892