Veterinær/fiskehelsebiolog

SinkabergHansen er en selvstendig havbruksaktør i Nærøysund kommune. I driftsfellesskap med Emilsen Fisk røkter vi i alt 30 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. SinkabergHansen har 250 egne ansatte i hele verdikjeden fra smoltproduksjon til bearbeiding av laks. Våre verdier hviler på god fiskevelferd, god fiskehelse og bærekraftig ressursbruk. I juni ble Laksefabrikken med alle fasiliteter på Marøya tatt i bruk – og nå er også et nytt smolt/postsmolt RAS-anlegg ferdig utbygd. Nærøysund er arena for et av landets ledende havbruksmiljø. Kommunesenteret Rørvik ved hovedskipsleia er i fin vekst med oppgradert infrastruktur og gode kommunikasjoner sjø, luft og land.

Veterinær/fiskehelsebiolog

I vårt helse- og velferdsteam trenger vi flere kompetente hoder. Som fagperson vil du trolig oppleve «full klaff» ved å satse på SinkabergHansen. I en av landets mest interessante havbruksregioner er SinkabergHansen en sentral aktør.

Som veterinær eller fiskehelsebiolog vil du bidra aktivt inn i en tverrfaglig produksjon med et sterkt faglig fokus. Alle aspekter innen fiskehelse og fiskevelferd er viktig for vår produksjon, derfor vil også søkere med erfaring fra produksjonsdyr på land, forskning eller offentlig forvaltning være interessant.

Forebygging er en viktig rettesnor for vårt team. Våre rutiner og praktisk utøvelse skal ha fokus på best mulig fiskevelferd og fiskehelse. Dyktige ansatte ved våre anlegg og lokaliteter bidrar både med innsats og nytekning for å gjøre oss enda mer bærekraftig. Det samme gjelder for våre gode samarbeidspartnere.

I SinkabergHansen blir du del av et engasjert og positivt fagmiljø – med ambisjoner om å bidra til å løse dagens, og morgendagens, oppgaver på best mulig måte. Du vil også glede deg over våre nye kontorfasiliteter, utstyr og et oppgradert produksjonsmiljø i hele verdikjeden. Kanskje kan alt dette gi deg en mulighet til en Nærings-PhD?

Nødvendige kvalifikasjoner:
– Autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog
– Helst praksis fra havbruk/sjømatnæring.
– Gjerne praksis fra produksjonsdyr på land, offentlig forvaltning eller forskning.

Egenskaper:
– Strukturert og faglig dedikert
– Komfortabel med å jobbe i team
– Tåle og trives i en hektisk hverdag

Vi kan tilby:
– Spennende jobb med interessante utfordringer
– Stor grad av selvstendighet og muligheter til å påvirke prosesser og valg
– Godt faglig, sosialt og inspirerende miljø
– Lønn, forsikrings- og pensjonsordninger med konkurransedyktige betingelser.

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til veterinær og konsernleder kvalitet Bjørn Gillund – mob 913 86 798, eventuelt konsernleder HR Frode Lauritzen – mob 908 98 545

Søknad med CV, vitnemål og referanser innen søndag 12. september 2021