Areal- og samfunnsplanlegger i Grong kommune

Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6. De kjente lakseelvene Sanddøla og Namsen renner gjennom kommunen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg, og gokart-bane.

I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og Namdal folkehøgskole.

Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv.

I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud for både fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk. Liker du jakt og turer i naturer, er det gode muligheter for det.

Grong kommune er vertskommune i et interkommunalt samarbeid med Røyrvik, Namsskogan og Lierne kommuner. Samarbeidet omfatter fagområdene plan, byggesak, kart/oppmåling og GIS. Det interkommunale samarbeidet er i stadig utvikling og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver.

Vi har nå ledig fast stilling som arealplanlegger/samfunnsplanlegger. Vil du bli en del av vårt lag? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som areal- og samfunnsplanlegger.

Vil du bli en del av vårt lag? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som areal- og samfunnsplanlegger

Søknadsfrist: 19. august 2022.

SØK STILLING HER

Arbeidsoppgaver

 • Mulighet for avdelingslederansvar for fagområdet plan, byggesak, kart/oppmåling og GIS, avhengig av kvalifikasjoner (fag-, personal- og økonomiansvar).
 • Utarbeidelse og saksbehandling av plandokumenter (kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner).
 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Deltakelse i andre kommunale prosesser og prosjekter i grensesnittet mellom areal og samfunnsplanlegging med sikte på bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne fra høyskole og/eller universitet.
 • Erfaring fra areal- og samfunnsplanlegging, gjerne på kommunalt nivå • Kunnskap om offentlig forvaltning og relevant lovverk.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit.
 • Samfunnsengasjert og god gjennomføringsevne.
 • God på selvstendig oppgaveløsning.
 • God arbeidskapasitet og fleksibel i forhold til varierte arbeidsoppgaver.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Tilsetting skjer ellers på de vilkår som framgår av gjeldende bestemmelser.
 • 6 mnd. prøvetid.

Har du spørsmål om stillingen

Ønsker du flere opplysninger om stillingen, kan du ta kontakt med kommunalsjef utvikling, Stig Moum. Han treffes på tlf. 975 91 045 eller epost stig.moum@grong.kommune.no.

SØK STILLING HER

Søknadsfrist: 19. august 2022.