Arealplanlegger/planbehandler

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca. 20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene.

Overhalla kommune søker etter arealplanlegger/planbehandler.

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå (relevante fagområder som arealplanlegging, by- og regionalplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi, naturforvaltning, urbanisme, ingeniør, jurist, eiendomsfag m.fl.)
 • Relevant arbeidserfaring i kombinasjon med annen fagkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Arbeidserfaring fra kommunal arealplanlegging og GIS-kunnskaper
 • God kunnskap om plan- og bygningsloven, samt planprosesser og prosjektledelse.
 • Evne til å arbeide analytisk, systematisk og selvstendig, og er initiativrik og har god gjennomføringsevne.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Førerkort for personbil

Er du snart ferdig med et studium innen et av områdene over, eller nyutdannet og ser etter jobb? Du oppfordres til å søke!

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan utfylle kompetansen til de øvrige medarbeiderne i virksomheten.

Arbeidsoppgaver som tilhører stillingen:

 • Veilede og saksbehandle reguleringsplaner og andre plansaker etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer langsiktig planleggingsarbeid hvor det samtidig stilles krav til fremdrift, leveranse og resultater på kort sikt.
 • Dialog med eksterne aktører som innbyggere, konsulenter samt regionale og statlige myndigheter.
 • Utarbeidelse av saksfremlegg til politisk behandling.
 • Informere, veilede og yte service til publikum.
 • Avhengig av kompetanse og kommunens behov så kan også andre oppgaver være aktuelle.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver med mulighet for å bygge nettverk på tvers av kommuner, kompetansemiljø og myndigheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Overhalla kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen og ønsker ikke å bli kontaktet av andre enn søkere.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt: Teknisk sjef, Hanne Marthe Breivik, mob: 958 13 034

Elektronisk søknad på www.overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 3. desember 2023