Assistenter – Overhalla sykeheim

Overhalla kommune søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim?

Om Overhalla sykeheim:

Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på ulike avdelinger; demensavdeling, somatisk langtidsavdeling og korttidsavdeling. Sykeheimen har gjennom flere år hatt ulike prosjekter. Noe som har ført til at vi har blitt god på blant annet velferdsteknologi, dokumentasjon og forflytning.

Sykeheimen er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

Vi har over lengre tid hatt prosess i forhold til oppgavedeling, som vil si at vi arbeider mot at det skal være rett person til rett oppgave til rett tid.

I den forbindelse søker vi etter:

Assistenter til 3 x 70 % faste stillinger i turnus med dag, kveld og helg.

For stillingene gjelder:

Det å bidra inn i det helhetlige arbeidet ved sykeheimen. Overordnet ansvar for kjøkken, pasientrom og skyllerom i avdelingene. Ansvar for lagerbeholdning og oppfylling av forbruksvarer.

Vi søker deg som:

 • Er samarbeidsvillig og fleksibel
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er endringsvillig og løsningsorientert
 • Er engasjert i arbeidet
 • Hvis du er interessert å jobbe med eldre og bidra til å gjøre deres hverdag god og trygg, kan det være akkurat deg vi leter etter.

Søkere som tenker en utdanning innen helse kan bli foretrukket.

Det vil legges spesielt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kollegaer i alle aldre.
 • Godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse.
 • Gode muligheter for videreutdanning og kurs med gode avtaler.
 • Årsturnus.
 • Lønn etter tariff.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med:

Enhetsleder Overhalla sykeheim, Karianne Ahlin tlf; 951 84 842 – karianne.ahlin@overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 30. november 2022

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside