Avdelingsingeniør – bygg og eiendom

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen med ca. 1200 innbyggere. Høylandet har flott natur med gode muligheter for et aktivt friluftsliv og et rikt kulturliv. For å styrke kultur og idrett er «Hållinghallen» realisert og den rommer en rekke aktiviteter som skaper sosiale møteplasser for både barn, unge og voksne. Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap og det arrangeres Norsk Revyfestival hvert andre år.

Vi har full barnehagedekning og Høylandet barnehage har fått et nytt bygg og nytt uteområde. Eksisterende bygninger har også fått en oppgradering. En velutviklet læringsarena og et godt læringsmiljø gjør Høylandet Barne- og Ungdomsskole til en skole som over flere år har vist gode faglige resultater. Skolen med tilhørende gymsal og svømmehall er i lokaler som har gjennomgått en del oppgraderinger, men som over tid også vil måtte gjennomgå nye forbedringer.

I helsesektoren har vi en godt utbygd miljøarbeidertjeneste som er lokalisert i moderne lokaler. I pleie og omsorgtjenesten har vi en sykeheim som nå er i en fase hvor utbedringstiltak og evt. nybygg er nødvendig. I eksisterende lokaler har vi også eget produksjonskjøkken og et velfungerende legekontor med god dekning av leger.

Kommunen har også en del kommunale bygg og leiligheter som krever oppfølging i forhold til fortløpende vedlikehold og renovering. Arbeid i forhold til ny brannstasjon er også under utredning.

Kommunen jobber fortløpende med den digitale infrastrukturen.

Høylandet kommune kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale kommunebarometeret gjennom flere år.

For å kunne ivareta de ulike oppgavene trenger vi derfor å styrke vår tekniske avdeling med en Avdelingsingeniør på bygg og eiendom i 100 % stilling.

Tiltredelse: Snarest.

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Primæroppgaver:

 • Oppfølging av mindre byggeprosjekt med resultatansvar.
 • Gjennomføring av fremtidige bygge- og vedlikeholdsprosjekter.
 • Ansvar for systematisk gjennomføring av FDV.
 • Daglig oppfølging av FDV systemet Famac.
 • Oppfølging av vedlikeholdsplaner og fortløpende tilstandsvurdering av kommunens bygningsmasse.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet, høgskole eller teknisk fagskole.
 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat sektor-
 • Erfaring/kunnskap om offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Generell god IT-kompetanse.
 • Førerkort klasse B.

Personlig egnethet vektlegges i ansettelsesprosessen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Teknisk sjef – Johan Andrè Grongstad– tlf. 416 60 483 eller Kommunedirektør – Liv Elden Djokoto – tlf. 450 96 975.

Vi imøteser din elektroniske søknad og skjema finner du på: www.hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 10. oktober 2021