Avdelingsleder – miljøtjenesten

Dette er stillingen for deg som er positiv, samarbeidsvillig, løsningsfokusert og fleksibel. Og i tillegg er du med på å bidra til en god arbeidsdag for alle og setter brukerperspektivet i fremst i hverdagen.

Nå er det ledig stilling som avdelingsleder ved Miljøtjenesten, Nærøysund kommune, avdeling Rørvik.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppfølging av all aktivitet innenfor eget ansvarsområde
 • Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer. Rapportere status jevnlig, og særskilt å orientere ved spesielle hendelser og avvik
 • Ansvar for innspill og kvalitetssikring av budsjett og regnskap, tertialrapportering og arbeid med handlingsplan
 • Sikre riktig kompetansen gjennom rekruttering, mobilisere eksisterende kompetanse, utvikle- og beholde kompetanse i sektoren
 • Sørge for riktig bemanning og at det utarbeides aktivitets- og bemanningsplaner for alle grupper i ansvarsområdet
 • Sørge for at brukerperspektivet blir ivaretatt innenfor helse og mestring og bidra til god involvering av brukerne i utviklingen av tjenestetilbudet
 • Strategisk og langsiktig blikk for eget fagområde sammen med aktuelle samarbeidspartnere
 • Etablere og legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid som forbedrer og utvikler tjenestene innenfor helse og mestring
 • Særskilt fokus på tidlig innsats
 • Iverksette systematiske tiltak for å fremme arbeidsmiljø og nærvær, HMS, Ivareta partssamarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høgskole, fortrinnsvis vernepleier
 • Lederutdanning
 • Erfaring med ledelse og utviklingsarbeid
 • Kunnskap om bruk av turnusprogram, turnus og lov og avtaleverk
 • Erfaring og god kunnskap i bruk av digitale arbeidsverktøy
 • God økonomiforståelse for å finne løsninger der helseområdets ressurser utnyttes best mulig
 • Arbeidserfaring fra tidligere i forhold til våre tjenester
 • Du bør ha kjennskap til kommunens tjenester og saksgang, samt god systemkunnskap
 • Kapittel 9, vedtaksarbeid og god kjennskap til lovverket
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Sertifikat Kl B

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges. Det er viktig ar du evner å se større sammenhenger, bidrar til utvikling og har stor forståelse og toleranse for ulikheter.

 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Tåle hektiske hverdager, endringer og ha stor arbeidskapasitet
 • Du må være selvstendig, ansvarsfull, løsningsorientert, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner – må kunne arbeide i team
 • Strukturert og målrettet
 • Godt humør med ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Lojal

Vi tilbyr:

 • En ledergruppe med fokus på ledelse og faglig utvikling
 • Opplæring og oppfølging
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Arbeidsplass i flotte omgivelser med flinke kollega
 • God forsikring og pensjonsavtaler gjennom KLP

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Enhetsleder, Ellen Westerberg, mob: 412 18 815 – ellen.westerberg@naroysund.kommune.no

Søknadsfrist: 29. mai 2022

Søk på stillingen her