Driftsteknikere sjø

SinkabergHansen er en selvstendig helintegrert havbruksaktør med hovedkontor i Nærøysund. I driftsfellesskap med Emilsen Fisk driver vi totalt 30 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. SinkabergHansen har i dag 250 ansatte i hele verdikjeden fra smoltproduksjon til bearbeiding av laks. Våre verdier hviler på god fiskehelse og fiskevelferd, og bærekraftig produksjon. Nå i juni 2021 tas nye fasiliteter ved Laksefabrikken på Marøya i bruk – og i løpet av året vil et nytt settefiskanlegg være ferdig utbygget

Driftsteknikere Sjø
Oppgaver og utvikling på sjøen tilsier at SinkabergHansen trenger flere driftsteknikere – inntil fem nye medarbeidere – ved våre lokaliteter på Namdalskysten og Sør-Helgeland.

Vi søker faste ansatte med utdannelse og erfaring innen havbruksdrift. Våre operasjoner drives ved lokaliteter med oppdatert, effektivt og moderne materiell og utstyr. I en variert hverdag ute på sjøen følger selskapet opp egne rutiner for nødvendig faglig oppdatering. Turnusarbeid må regnes med.

I SinkabergHansen blir du del av en engasjert og positiv faggruppe – med ambisjoner om å bidra til å løse dagens, og morgendagens, oppgaver på best mulig måte.

Nærøysund preges av å være et av landets ledende områder for havbruk. Sentralt ligger kommunesentrene Rørvik og Kolvereid i fin vekst med oppgradert infrastruktur og ditto gode kommunikasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Røkting med vekt på fiskevelferd og gode resultat.
  • Vedlikehold og oppfølging av utstyr og materiell.
  • Faste rutiner for å ivareta HMS og bestemte krav.

Din bakgrunn/ønskede kvalifikasjoner:

  • Fagbrev innen akvakultur.
  • Gjerne variert erfaring som driftstekniker.
  • Strukturert og faglig dedikert.

SinkabergHansen kan tilby:

  • Fast jobb med varierte utfordringer.
  • Godt faglig og inspirerende arbeidsmiljø.
  • Konkurransedyktige betingelser; lønn, forsikrings- og pensjonsordninger.

For utfyllende informasjon om jobb og muligheter kontakt: Produksjonssjef matfisk,  John-Ove Sinkaberg, mob: 909 79 755 – john-ove@sinkaberg-hansen.no eller driftsleder matfisk, Jan Terje Antonsen, mob: 915 55 903 – janterje@sinkaberg-hansen.no

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser innen lørdag 31. juli 2021

Benytt søkeknappen på denne siden for å legge inn dine dokumenter!