Ferievikarer – Helse og omsorg

I forbindelse med ferieavviklingen for 2021 har vi behov for ferievikarer ved følgende steder (st.nr. 02/21):

  • Grong sykeheim
  • Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil).
  • Miljøarbeidertjenesten (avdeling for funksjonshemmede).
  • Grong legekontor (hjelpepersonell).
  • Kjøkken og vaskeritjenester.

Felles for stillingene
Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner. Det er behov for sykepleiere, legesekretær, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkken- og vaskeritjenester, samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Vi har egen studentavlønning. Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33. Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket. Dersom det søkes på deler av ferieperioden må dette oppgis i søknaden. Ferieønsker må oppgis.

Søknadsfrist: 22. mars 2021

Søk på stillingene her

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Marit Aarlie (hjemmetjeneste og sykeheim) tlf: 948 34 650,
Avdelingsleder Marita Ovesen (miljøarbeidertjenesten) tlf: 456 34 204,
Avdelingsleder Lena Krane (Grong legekontor) tlf: 917 68 252.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.