Flere ledige stillinger – Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret er lokalisert på Høylandet i Nord-Trøndelag, og det har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: Brudd –og slitasjeskader i skjelett, Kronisk muskel- og bløtdelssmerte, lungesykdom, kreft og livsstilsendring ved sykelig overvekt. Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Kultur og fritidsaktiviteter er en integrert del av rehabiliteringsprosessen.

1.Vi søker etter lærling i helsearbeiderfaget 2 årig løp

  • Vi søker lærling i helsearbeiderfaget fra høsten 2023 med oppstart 14.08.23. Vi er godkjent for hele lærlingeløpet.
  • Vi søker helsefagslærling i 100% stilling i turnus som er engasjert og motivert for en jobb i helsevesenet.
  • Vi kan tilby en flott læringsarena og et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

2. Renholdsoperatør 80% stilling

  • Vi søker renholdsoperatør fra 30.05.23 eller etter avtale.
  • Ønskelig med fagbrev i renholdsoperatørfaget eller erfaring med renhold på institusjon.
  • Vi har gode systemer og kvalitet på tjenestene som utføres.
  • Ved intern søker vil annen stilling bli ledig.

3. Resepsjonist/ sekretær 100% stilling vikariat

  • Vi søker resepsjonist/ sekretær fra 14.08.23. Forventet varighet til april 2024.
  • Ønskelig med fagbrev i kontor og administrasjonsfaget eller annen relevant erfaring.
  • Ønskelige egenskaper i stillingen: strukturert, endringsvillig, blid og positiv, serviceinnstilt og gode IKT ferdigheter.

Felles for stillingene:
Søknadsfrist: 10. april 2023
Lønn: etter tariff

Søknad og CV sendes til: post@namdalrehab.no

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Personlige egnethet/ egenskaper vektlegges. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene.

Viser ellers til www.namdalrehab.no eller vår Facebookside for mer informasjon om Namdal Rehabilitering IKS.

Spørsmål rettes til: sykepleier/ stedfortredende daglig leder Åsmund Elstad på tlf. 74 32 21 00 – post@namdalrehab.no