Forskningsrådgiver

Forskningsrådgiver – Direktørens stab, Avdeling for Utvikling

Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver. Forskning i Helse Nord-Trøndelag (HNT) skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom og understøtte kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr våre pasienter. Forskningsavdelingen veileder, gir råd og støtter opp om forskning og formidling av forskning som foregår i helseforetaket. Forskningsavdelingens mål er å ha en forskningsinfrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre forskning i en travel klinisk hverdag, herunder IKT-støtte, effektiv datautlevering, rådgivning, veiledning og opplæring.

Forskningsavdelingen har ledig fast stilling som forskningsrådgiver. Arbeidssted ved Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos.

Stillingen skal bidra til å øke forskningsaktiviteten i HNT gjennom å motivere til forskning og å skape gode møteplasser for forskning. Forskningsrådgiver skal gi råd og veiledning ved oppstart og gjennomføring av forskningsprosjekter. Vi søker en person som er dyktig, utadvendt, fleksibel i arbeidssituasjonen og som har evne til å arbeide selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver:

 • Gi veiledning, undervisning, råd og støtte i forskningsprosjekter
 • Stimulere til oppstart av forskningsprosjekter for å etablere en god kultur for forskning i HNT
 • Bidra til å bygge opp forskningsmiljøer innen fagområder der det ikke gjøres utstrakt forskning
 • Inngå i Forskningsavdelingens Data Access Committee (DAC-gruppe). Arbeidsoppgavene i denne gruppa består av å saksbehandle interne og eksterne søknader om bruk av forskningsdata fra HNT
 • Samarbeide med andre forskningsmiljøer/-institusjoner
 • Bidra med kunnskap om forskningsfinansiering og søknadsskriving
 • Bidra til kvalitetssikring av forskningen slik at gjeldende lover og regler følges

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk/helsefaglig utdanning
 • Ph.d. og erfaring med klinisk forskning
 • God kunnskap om forskningsprosessen, herunder også kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet
 • Kunnskap og erfaring med bruk av SPSS/STATA
 • Ønskelig med organisatorisk forståelse og kunnskap om sykehus og/eller universitetssektoren
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne (engelsk og norsk)

Personlige egenskaper:

 • Evne til å oppmuntre og involvere forskningsinteresserte og mindre erfarne forskere til å delta i allerede eksisterende forskningsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner og evne til å motivere
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og med høy kvalitet.
 • Ryddig og systematisk
 • Engasjert og evne til å ta initiativ
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for egenutvikling, inkludert egen forskning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

For mer informasjon, kontakt Forskningsrådgiver, Hege Selnes Haugdahl, mob: 909 56 250

Søknadsfrist: 22. august 2021

Søk på stillingen her