Kirkemusiker/ trosopplærer

Ledig stilling som kirkemusiker/trosopplærer i 75% stilling Bindal sokn

Bindal menighet er en ettsokns kommune helt sør i Nordland i Sør-Hålogaland bispedømme. Vi har nå ledig en 75% stilling som kirkemusiker (60%) og trosopplærer (15%). Soknet har om lag 40 gudstjenester i året fordelt på Vassås og Solstad kirker, og med ansvar for 6 gravplasser. Kirkekontoret ligger sentralt til i rådhuset på Terråk. Bindal kommune er en jord- og skogbrukskommune med ca. 1400 innbyggere. Her er det mye fin natur og flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, sommer som vinter!

Vi oppfordrer søkere som bare ønsker å søke på organiststillingen (60%) eller trosopplæringsstillingen (15%) om å gjøre dette. Det må da presiseres tydelig i søknaden hva det søkes på. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Arbeidsoppgaver kirkemusiker:

 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i samarbeid med sokneprest og andre involverte.
 • Videreutvikle og styrke menighetens musikktilbud. Være en del av menighetens kirkemusikalske råd.
 • Medvirke på konfirmantarbeid og trosopplæringstiltak.
 • Delta på institusjonsgudstjenester og -andakter.
 • Ansvar for tilsyn og vedlikehold av orgel og øvrige instrumenter
 • Andre arbeidsoppgaver og administrativt arbeid etter behov.

Arbeidsoppgaver trosopplærer:

 • Delta i utvikling og gjennomføring av menighetens trosopplæringsplan. Være en del av menighetens trosopplæringsutvalg.
 • Det er ønskelig med en satsning på barnekor, men andre tiltak kan også vurderes ut fra søkers kvalifikasjoner.
 • Administrativt arbeid inkludert rapportering, søknadsarbeid m.v.

Kvalifikasjoner:

 • For kirkemusikerstillingen:

Kantorutdanning eller annen relevant utdanning innen musikk/kirkemusikk. Dersom det ikke oppnås søkere jf. ovennevnte kvalifikasjonskrav, kan søkere med annen relevant utdanning og praksis tilsettes som organist.

 • For trosopplærerstillingen:

Ønskelig med utdanning innen kristendomskunnskap, pedagogikk, diakoni eller annen relevant utdanning

For begge stillingene:

 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B. Søker må disponere egen bil.
 • Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Søker som har vitnemål og attester fra utenlandsk institusjon, må ha disse oversatt til norsk.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bygge gode relasjoner og fellesskap, ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kunne jobbe godt både selvstendig og sammen med andre
 • Være fleksibel, løsningsorientert og jobbe for å fremme kirkens plass i lokalsamfunnet
 • Liker å sette deg inn i nye ting og benytter relevante digitale verktøy

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Søkere kan bli innkalt til prøvespilling.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området.
 • Stillingen medfører medlemskap og pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Marte Breisjøberg, tlf. 917 05 461 – kirkevergen@bindal.kommune.no

Søknadsfrist: 10. februar 2022

Søknad med CV sendes til Bindal kirkekontor, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller e-post kirkevergen@bindal.kommune.no