Klinikkleder – klinikk for kirurgi

Sykehuset Namsos er et lokalsykehus med akuttmottak, traumefunksjon og fødetilbud. Som leder for Klinikk for kirurgi på Sykehuset Namsos i Helse Nord-Trøndelag HF, vil du lede en klinikk med svært mange kompetente medarbeidere innen de fleste kirurgiske spesialiteter, kirurgi, ortopedi, øye, øre-nese-hals, anestesi og intensivmedisin som yter helsehjelp til 140 000 innbyggere i hele vårt opptaksområde.

Gjennom fagledernettverkene og i arbeidet med innføring av Helseplattformen er det etablert et tett regionalt samarbeid, der flere i klinikken og du som klinikkleder vil ha viktige oppgaver. I tråd med regionale planer og gjennom pakkeforløp for kreft, er det en viss funksjonsfordeling mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF innenfor kirurgiske fagområder.

Klinikkleder er en del av foretaksledelsen i helseforetaket, og deltar i direktørens ledergruppe. Klinikkleder har totalansvar for virksomheten i klinikken. Nærmeste overordnede er administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for å lede og samordne klinikkens virksomhet
 • Lede og utvikle klinikkens ledergruppe
 • Bidra i ledelsen av helseforetaket som deltaker i administrerende direktørs ledergruppe
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, samt legge til rette for forskning, fagutvikling og jobbglidning mellom fagprofesjonene
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger på overordnet nivå i klinikken, i foretaket og overfor eksterne samarbeidspartnere også på regionalt nivå
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre sentrale endringsprosesser
 • Sikre samordningsgevinster i egen klinikk og i relasjon til øvrige enheter i foretaket

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på høyskole/ universitetsnivå
 • Relevant helsefaglig bakgrunn og kompetanse er en fordel
 • Ledererfaring med god økonomisk forståelse, gjerne fra helsesektoren
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med god evne til å lytte, involvere og inspirere
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samarbeid, arbeidsmiljø og klinikkens resultater
 • Ansvarlig, robust og helhetstenkende
 • Endringsvillig og handlekraftig
 • Gode evner til samarbeid med eksterne aktører, og andre klinikker og funksjoner i helseforetaket

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i et innovativt og dynamisk miljø
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • En givende og krevende lederstilling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Store muligheter til å påvirke klinikkens tilbud og det samlede sykehustilbudet i vår region
 • Årlig lederavtale med avstemte mål og resultatforventninger
 • Mulighet for å benytte dine løsningsorienterte evner i spennende utviklingsarbeid
 • Pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For mer informasjon, kontakt: Administrerende direktør, Annamaria Forsbakk, mob: 452 21 006

Søknadsfrist: 1. desember 2022

Søk på stillingen her