Kommunedirektør

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, Trøndelag fylke med 840 innbyggere. Kommunen består av tettstedene Namsskogan, Brekkvasselv, Trones og Skorovatn. Det er god kommunikasjon med E6 og jernbane gjennom kommunen. Med 1417 km2 er kommunen rik på muligheter for naturopplevelser, jakt og friluftsliv. Børgefjell Nasjonalpark ligger under en halv times gange fra bilvei. Det er et rikt organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 årsverk som gir god tjenesteyting til kommunens innbyggere. Kommunen er organisert i 3 nivå. Vi har 2 skoler og 3 barnehager og innflyttere sikres barnehageplasser. Våre verdisyn er: åpenhet, respekt, likeverd og humor. www.namsskogan.kommune.no

Da vår kommunedirektør går over i pensjonistenes rekker har vi nå en utfordrende stilling for samfunnsengasjert toppleder

Kommunedirektør

Vi søker en toppleder som kan kombinere et tydelig og strategisk lederskap med stort samfunnsengasjement, gjennomføringskraft og entusiasme. Du viser god rolleforståelse, er en kulturbygger som bidrar til å skape en stolthet i organisasjonen og som evner å videreutvikle et godt samspill mellom administrasjon, politikk, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen.
Det er viktig at ny kommunedirektør er opptatt av å legge til rette for en god tjenesteproduksjon, er en samlende leder, har evne til endring og samtidig har et tydelig driftsfokus.

Du fremstår som en god støttespiller for både politikere og administrasjon samtidig som du har tydelighet og viser tillit til medarbeiderne gjennom å delegere og gi handlingsrom. Du bidrar til å sette tydelige mål, gjennomfører gode planprosesser og har fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog. Du kommuniserer godt, er selvstendig og løsningsorientert, samt evner å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak. For administrasjonen er det viktig at du er en motivator som inspirerer og tenker helhetlig og strategisk samt evner å skape en tilbakemeldingskultur.

Du bør ha høyere utdannelse, god økonomiforståelse, relevant ledererfaring og kunne dokumentere resultatoppnåelse fra tidligere arbeidsforhold. Det er positivt med langsiktighet og kjennskap til lokale forhold, samt viktig med god kjennskap til offentlig sektor og hva slike stillinger innebærer.

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger og hjelp til å skaffe bolig.

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 22. oktober 2021

Du kan også kontakte ordfører Stian Brekkvassmo, tlf 977 47 273. Alle henvendelser behandles konfidensielt innledningsvis.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 22. oktober 2021 via mail til stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.