Kommuneoverlege og privatpraktiserende lege

Lierne kommune har to ledige stillinger ved Lierne Legekontor.

100 % stilling som kommuneoverlege

100 % 1 års-vikariat som privatpraktiserende lege

Lierne legekontor består av 100 % kommuneoverlege, 100 % lege med driftstilskudd samt 100 % helsesekretær og 100 % sykepleier. Lierne legekontor holder til i moderne lokaler fra 2016 og er samlokalisert med sykehjemsavdeling, omsorgsboliger, omsorgshybler, kontor for hjemmebaserte tjenester, familieenhet, jordmor, fysio-/ergoterapi, samt tannlegekontor.

Vår kommuneoverlege skal starte i ny stilling og vi søker hans etterfølger. Tjenesten er ledig fra og med 1. juni 2020. Kommuneoverlegenstillingen er på 100 %, derav kurativ fastlege med en liste på 500 innbyggere. Resten av stillingen er på 30 % kommuneoverlegeoppgaver i Lierne og 20 % kommuneoverlegeoppgaver i Røyrvik kommune.

Vår privatpraktiserende lege er i et studieløp til spesialist i allmennmedisin. Han skal fra og med august 2020 starte med sykehuspraksis med varighet 1 år. Vi søker etter hans vikar under perioden.

Legen har allmennlegeoppgaver i 60 % i Lierne kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 1000. Resterende 40 % er allmennlegeoppgaver i Røyrvik kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 500. Røyrvik legekontor defineres som et utekontor. Ingen utgifter for legekontor i Røyrvik.

Lierne deltar i legevaktsamarbeid for Indre Namdal (6 delt vakt) samt at vi er med på felles legevaktsentral for Namdalskommunene og Legevaktordningen i Namdalen (LINA).

 

For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:

Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like stor som Vestfold.

Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv.

I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie garanterer kommunen barnehageplass.

Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..»

 

Når du sender søknaden kan det være greit å vite:

 • Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som lege.
 • Har allmennmedisinsk erfaring
 • Fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin ifht stilling nr 1
 • Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin ifht stilling nr 2
 • Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid
 • Har gode evner til samarbeid, tverrfaglig samarbeid
 • Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Stillingsprosent: 100 %
 • Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse
 • Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)

Søknadsfrist: 15.april 2020

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med:

Helse og omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf; 74 34 34 53/ 957 99 475 eller mail; edith.valfridsson@lierne.kommune.no

nåværende kommuneoverlege Peter Mielcarek, mail: peter.mielcarek@lierne.kommune.no

privatpraktiserende lege Zaman Gilani, mail zaman.gilani@lierne.kommune.no