Kontaktperson/saksbehandler

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter fra 2021 kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.

Barneverntjenesten har følgende stilling ledig: 100% fast stilling som kontaktperson/saksbehandler

Arbeidsoppgaver
Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med brukerne: barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.

Vi søker en person som har:

 • Minimum 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning, alternativt annet relevant høgskoleutdanning/universitetsutdanning- fortrinnsvis på masternivå jfr barnevernreform/oppvekstreform fra 2022.
 • Nasjonale prioriterte videreutdanninger innen barnevern er ønskelig, men også annen relevant videreutdanning.
 • Gjerne relevant praksis fra saksbehandling i barnevernsarbeid i førstelinje.
 • Veiledningskompetanse.
 • God digital kompetanse, og gjerne kjennskap til relevant fagprogram som Familia.
 • Kompetanse og erfaring med barnevernloven og forvaltningsloven.
 • Gjerne erfaring med å legge frem saker i rettssammenheng.

Ønskelig personlige egenskaper:

 • Stor grad av selvstendighet.
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kunne samarbeide og jobbe godt i team.
 • Evne til å håndtere konflikter.
 • Robust, evne til å håndtere stress på en hensiktsmessig måte.
 • Evne til å lytte, ha empati, og representerer gode verdier og holdninger
 • God kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Forvaltningskunnskap og korrekt saksbehandlingskunnskap

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
Varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte. Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper. Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår via digitale flater.

Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad. Originaler eller bekreftende kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk, mob: 971 98 970, eller barnevernleder Bente Jakobsen, mob: 481 46 185.

Søknadsfrist: 29. januar 2021