Ledige stillinger

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret er lokalisert på Høylandet i Nord-Trøndelag, og det har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: Brudd –og slitasjeskader i skjelett, Kronisk muskel og bløtdelssmerte, lungesykdom, kreft og livsstilsendring ved sykelig overvekt. Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Kultur og fritidsaktiviteter er en integrert del av rehabiliteringsprosessen.

Vi har nå flere ledige stillinger:

Vi søker etter lærling i helsearbeiderfaget 2 årlig løp

Vi søker lærling i helsearbeiderfaget fra høsten 2022 med oppstart 15.08.22. Vi er godkjent for hele lærlingeløpet.
Vi søker helsefagslærling i 100% stilling i turnus som er engasjert og motivert for en jobb i helsevesenet.
Vi kan tilby en flott læringsarena og et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Autorisert sykepleier 74% stilling i turnus – fast stilling

Vi søker sykepleier fra høsten 2022 med oppstart 15.08.22.
Stillingen har 2 delt turnus og inngår i team Nordlys.
Ønskelig med erfaring som sykepleier i rehabilitering, sykelig overvekt og lungesykdommer.

Rekrutteringsstillinger som sykepleie/ vernepleie/ ergo/fysioterapistudenter/ autorisert helsefagarbeider

Ved Namdal Rehabilitering IKS er det ledig 3 engasjement med inntil 2 års varighet.
Stillingen inngår i pleiegruppen.
Stillingsstørrelse: 17,75% (hver 3. helg)
Kvalifikasjon: student i sykepleie/ vernepleie / ergoterapi / fysioterapi el. autorisert helsefagarbeider

Spørsmål rettes til sykepleier/ stedfortredende dagligleder Åsmund Elstad på tlf. 74 32 21 00 – post@namdalrehab.no

Felles for stillingene:
Søknadsfrist: 1. juni 2022
Lønn: etter tariff
Tiltredelse: 15. august 2022

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Personlige egnethet/ egenskaper vektlegges.

Viser ellers til www.namdalrehab.no eller vår Facebookside for mer informasjon om senteret og stillingen.