Ledige stillinger – Høylandet sykeheim og Miljøarbeidertjenesten

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. Vi har gode tjenester til innbyggerne, og vi ligger høyt på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser. Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje.

Avdeling for pleie og omsorg.

Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten. Høylandet sykehjem tilbyr heldøgns pleie. Det er 20 plasser inkludert 1 plass for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri.
Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer
solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger.
Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging.

Vi har nå følgende ledige stillinger:

  • Sykepleier/vernepleier Høylandet kommune. Fast stilling som nattevakt i 75% stilling.
  • Helsefagarbeider 100% fast stilling.
  • Helsefagarbeider – 100 % stilling engasjement t.o.m. januar 2023.
  • Sykepleier/vernepleier – 100 % fast stilling
  • Vernepleier/sykepleier/helsefagarbeider/assistent – 64 % stilling fast.
  • Vernepleier/sykepleier/helsefagarbeider/assistent – 70% vikariat for 3 år
  • Rekrutteringsstillinger helg m/langvakter i barnebolig.

 

Sykepleier – 75% stilling

Fast ansettelse i 75 %, avdeling for pleie og omsorg. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem som nattevakt.

Les mer om arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og hva vi kan tilby her

Spørsmål om stillingen rettes til Marte H. Berg, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf: 476 18 581 – marte.berg@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 21. august 2022

 

Helsefagarbeider – 100% stilling

Fast stilling 100%. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem.

Les mer om arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og hva vi kan tilby her

Spørsmål om stillingen rettes til Marte H. Berg, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf: 476 18 581 – marte.berg@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 21. august 2022

 

Helsefagarbeider – 100 % stilling engasjement t.o.m. januar 2023

Vikariat 100% t.o.m. januar 2023. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem.

Les mer om arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og hva vi kan tilby her

Spørsmål om stillingen rettes til Marte H. Berg, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf: 476 18 581 – marte.berg@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 21. august 2022

 

Sykepleier/vernepleier  – 100% stilling

Fast ansettelse i 100 %, avdeling for pleie og omsorg. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem i turnus.

Les mer om arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og hva vi kan tilby her

Spørsmål om stillingen rettes til Marte H. Berg, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf: 476 18 581 – marte.berg@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 21. august 2022

 

Vernepleier/sykepleier/helsefagarbeider/assistent – 64% stilling

Fast 64 % stilling, turnus med arbeid på helg for Verne/sykepleier, helsefagarbeider, andre med relevant kompetanse. Arbeidssted p.t ved Miljøtunet i miljøarbeidertjenesten.

Les mer om stillingen her

Ønskes flere opplysninger om stillingen ta kontakt med avdelingsleder Liss Tone Engan, tlf: 900 12 907 – liss.tone.engan@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 21. august 2022

 

Vernepleier/sykepleier/helsefagarbeider/assistent – 70% stilling, 3 årig vikariat

70 % stilling i turnus med arbeid på helg, for verne/sykepleier, helsefagarbeider, andre med relevant kompetanse. Dette er et vikariat i studiepermisjon med muligheter for fast ansettelse etter endt vikariat.

Les mer om stillingen her

Ønskes flere opplysninger om stillingen ta kontakt med avdelingsleder Liss Tone Engan, tlf: 900 12 907 – liss.tone.engan@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 21. august 2022

 

Rekrutteringsstillinger helg m/langvakter i barnebolig

Vi søker personer som er under utdanning eller ønsker å skaffe seg erfaring innenfor Miljøarbeidertjenesten i Høylandet kommune. Arbeidssted p.t ved Miljøtunet i miljøarbeidertjenesten med tilhørende barnebolig.

Stillingen innebærer å jobbe med enkeltpersoner, og det vil i dette tilfellet være langvakter på helg som skal betjenes.

Det kreves politiattest. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må ha førerkort for bil klasse B.

Ønskes flere opplysninger om stillingen ta kontakt med avdelingsleder Liss Tone Engan, tlf: 900 12 907 – liss.tone.engan@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 21. august 2022

Alle ledige stillinger i Høylandet kommune finner du samlet her