Ledige stillinger – Hunn skole

Ledige lærerstillinger ved Hunn skole fra 1. august 2023

Ved Hunn skole er det ledig både faste stillinger og vikariat som lærer.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset gruppa og den enkelte elev
 • Kontaktlærer
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Begynneropplæring i lesing og regning
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Samarbeid med elevenes heimer
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen, med minimum 30 studiepoeng i helst to av fagene norsk, matematikk eller engelsk.
 • Spesielt søkes fagkompetanse i engelsk og musikk.
 • Der er ønskelig med erfaring som kontaktlærer.
 • Kompetanse i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy kan komme godt med
 • Kompetanse innen tegn-til-tale og ASK kan være en fordel
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever

Ansettelse betinger godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt elevsyn og er en tydelig og varm læringsleder
 • Du arbeider systematisk med grunnleggende ferdigheter
 • Du har evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever, og du følger opp elevene tett og systematisk
 • Du samarbeider godt og er en god lagspiller og relasjonsbygger Du liker utfordringer og er fleksibel og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

For stillingene tilbyr vi:

 • En engasjerende og variert jobb
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk Lønn etter tariff Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Carina Bergin Gustavsen, mob: 480 20 185 eller ass.rektor Tomas Lian, mob: 482 68 965

Tiltredelse: 1. august 2023

Søknadsfrist: 30. mars 2023

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.