Ledige stillinger i Bo- og miljøtjenesten

Vi søker etter en ny medarbeider v/ Bo og miljøtjenesten i Overhalla. Bo og miljøtjenesten består av ett bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg tilbyr vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov.

Bo og miljøtjenesten ligger like ved Overhalla helsesenter. Bo og miljøtjenesten flyttet i mai 2021 i ett helt nytt moderne bygg.

Vi søker etter en ny kollega til følgende stilling:

90% Stilling som Helsefagarbeider.

Vi er en enhet i stadig utvikling, og bo og miljø kan beskrives med disse punktene:

 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Variable arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende
 • Gode fagkunnskaper
 • Velferdsteknologi
 • Godt samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene.
 • Topp moderne bygningsmasse.

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Stabilitet
 • Gode referanser
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling
 • Førerkort klasse B
 • Videreutdanning/kurs eller god real kompetanse i tegn/tale kan bli vektlagt i tilsettingen.
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig flytende.
 • Mannlige søkere kan bli foretrukket.

Årsturnus med 17 helger i året.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Geir Rasmussen, tlf 916 40 021

Stillingen kan bli mindre enn 90% dersom internt opprykk.

Søknadsfrist: Innen 8. august 2022

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no

 

20% helgestillling. Helsefaglig utdannelse eller i ett helsefaglig utdanningsforløp er å foretrekke.

Samlet 17 helger i året.

Vi er en enhet i stadig utvikling, og bo og miljø kan beskrives med disse punktene:

 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Variable arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende
 • Gode fagkunnskaper
 • Velferdsteknologi
 • Godt samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene.
 • Topp moderne bygningsmasse.

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Stabilitet
 • Gode referanser
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling
 • Førerkort klasse B
 • Videreutdanning/kurs eller god real kompetanse i tegn/tale kan bli vektlagt i tilsettingen.
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig flytende.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Geir Rasmussen, tlf 916 40 021

Søknadsfrist: 8. august 2022

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no