Ledige stillinger – skole

Spesialpedagogisk koordinator (60%) / lærer (40%), Overhalla barne- og ungdomsskole

Ledig vikariat som spesialpedagogisk koordinator i inntil 60% stilling og undervisningsstilling i inntil 40 % stilling, totalt inntil 100 % stilling

1. Spes.ped.koordinator

Overhalla barne- og ungdomsskole søker etter spes.ped.koordinator i inntil 60 % stilling. Stillingen omfatter også ansvaret for koordinering av undervisningen for flerspråklige elever.
Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for enkeltelevers situasjon på skolen, samt evner å se helheten i opplæringen for den enkelte og fellesskapet.

2. Lærerstilling

Inntil 40 % vikariat

Personlige egenskaper som gjelder for begge stillingene:

  • Har et positivt elevsyn
  • Er en tydelig og varm læringsleder
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Er strukturert, løsningsorientert og kan styre sin egen arbeidsdag
  • Evner å skape gode relasjoner til elever, foresatte, lærere og samarbeidspartnere
  • Være en trygg voksenperson for elever med særskilte behov
  • Er fleksibel og endringsvillig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, tlf. 905 67 910 eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, tlf. 908 77 031

Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 24. november 2022

Se fullstendig utlysningstekst her