Medarbeider

Namdal Næringsforening er i stadig utvikling og nå trenger vi en ny medarbeider med på laget.

Vi ser etter en person med et stort hjerte for Namdalen. Du må gjerne brenne for næringsutvikling og ha nye ideer for hvordan vi kan få flere til å flytte til Namdalen. Du er glad i å arrangere og elsker vertskapsrollen. Dine digitale ferdigheter er gode, og du liker struktur og planlegging.

Førerkort er et krav, da vi stadig er på farten rundt om i regionen. Så en del reisevirksomhet må du nok regne med.

Arbeidsoppgaver:

  • Prosjektledelse og gjennomføring av NamsosMartnan
  • Oppfølging av medlemsbedrifter
  • Rekruttering av nye medlemmer
  • Delta i planlegging og gjennomføring av kurs og arrangementer.

Vi tilbyr:

  • En spennende stilling med en svært variert arbeidshverdag.
  • Mulighet til å være med å påvirke næringsutvikling i regionen
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Lønn og oppstart etter avtale
  • God pensjonsordning

Søknadsfrist: 31. januar 2022

Spørsmål til stillingen rettes til daglig leder, Amund Lein: 918 63 014

Søknad snedes inn her

Om arbeidsgiveren
Namdal Næringsforening er en interesseforening som arbeider for å skape gode rammebetingelser for mer enn 250 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer. Vi representerer næringslivet og deres ulike bransjer på de arenaer som er viktige for dem. I tillegg er Namdal næringsforening en aktiv medspiller i samarbeidet med kommune og andre offentlige aktører.
Mye av vårt arbeid går ut på å sette på dagsorden næringspolitiske saker av lokal, regional og nasjonal betydning. Namdal Næringsforening sitt nedslagsfelt er Namdalen fra kyst til fjell. Vi jobber tett med både politisk og administrativ ledelse i de fleste namdalskommunene, og vi har en egen samarbeidsavtale med Namsos kommune.
Namdal Næringsforening er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i regionen, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.