Musikk- og kulturskolelærer

Røyrvik oppvekstsenter består av barnehage, skole 1-10 kl. SFO og kulturskole. Det er 53 elever på skolen, 13 barn i barnehagen, og ca. 44 elever har kulturskoleplass. Vi er ca. 19 medarbeidere i et godt og sosialt arbeidsfellesskap, preget av humør og samarbeid. Her arbeider ansatte og elever med visjonen «Sammen på jakt etter magiske øyeblikk»

100 % musikk- og kulturskolelærer, med funksjon som kulturskoleleder

Det er ønskelig at søkere på stillingen har:

 • Godkjent utdanning
 • Undervisningskompetanse i et eller flere av fagene: engelsk, norsk, matematikk, spansk, samfunnsfag, Krle, musikk og spesialpedagogikk.
 • Til musikk- og kulturskolestillinga søkes det fortrinnsvis undervisningskompetanse innenfor sang og piano og andre instrumenter. Andre kunst- og kulturuttrykk kan også være relevante.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker medarbeidere som trives med å jobbe med barn og unge, har vilje til faglig utvikling og nytenkning, og har evne til samarbeid innenfor et arbeidsfellesskap.
 • Bidrar positiv for å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Vi søker engasjerte medarbeidere med tydelig klasseledelse og relasjonsbygging
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Krav om politiattest ved tilsettelse.
 • Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknad om stillingen sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside, www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: 01.08.2021

Spørsmål om stillingene rettes til:
Mari Marthe Hojem, enhetsleder, tlf.: 971 26 201, mari.marthe.hojem@royrvik.kommune.no
Geir Anton Staldvik, avdelingsleder, tlf.: 995 16 564, geir.staldvik@royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 16.05.2021

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.