Prosjektleder – utviklingsmiljø Indre Namdal

100 % prosjektstilling ledig fra 01.01.2024 fram til 31.12.2024.

Vil du være med å utvikle de fire Indre Namdal-kommunene?

Gjennom bygdevekstavtalen, vil de fire Indre Namdal-kommunene Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik tilby deg en prosjektlederstilling for å styrke vårt utviklingsmiljø.
De fire kommunene i Indre Namdal Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik skal inngå en bygdevekstavtale med staten for 2024 og 2025.
Bygdevekstavtaler er et prosjekt for å teste ut ny distriktspolitikk på vegne av Regjeringen – forankret i Hurdalsplattformen og Distriktsmeldingen. Her får man være med å utarbeide og teste ut nye virkemidler og ny politikk i samhandling med de fire kommunene. Det er inngått en avtale med Regjeringen v/ KDD som peker på noen områder som man skal jobbe med:
Rekruttering av- og langsiktig planlegging for tilgang på kompetanse
Økt boligbygging og utvikling av nye botilbud
Sammen om smart mobilitet
Regionalt utviklingsmiljø – Styrket plan- og utviklingskapasitet i pilotkommunene

Et av områdene vi skal jobbe med, er å utrede hvordan vi kan etablere et felles utviklingsmiljø i regionen. Dette er et arbeid hvor en både kommer å samarbeide med fylkeskommunen og Statsforvalteren, og prosjektet skal blant annet vurdere om det er behov for unntak fra dagens regelverk gjennom forsøkskommuneordningen.
Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler for 2024, og ved eventuelt ny finansiering i 2025 kan prosjektet vurderes forlenget. Arbeidet med utviklingsmiljø vil være et delprosjekt som en del av en bygdevekstavtale, og du vil rapportere til prosjektleder for Bygdevekstavtalen.

Prosjektstilling:

 • Varighet fra 01.01.2024 til 31.12.2024 med muligheter for forlengelse
 • Arbeidssted/arbeidsgiver: en av de fire Indre Namdal-kommunene etter nærmere avtale.

Kvalifikasjonskrav:

 • Formell utdanning
 • Ønskelig med minimum bachelor innenfor relevant fagkrets

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Lavere formell kompetanse kan være aktuell. Det vurderes særskilt i spesielle tilfeller hvor søker har spesielle kunnskaper/erfaringer knyttet til prosjektets hensikt.
 • Erfaring med kommunal og offentlig drift og organisering.
 • Kunnskap om eller erfaring fra Grong, Lierne, Namsskogan eller Røyrvik kommuner.
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Klar fordel å ha førerkort klasse B, da det må påregnes noe kjøring mellom kommunesentrene

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet er viktig.
 • Flink til å planlegge og sette mål
 • Meget gode evner til samarbeid og å inspirere mennesker rundt seg
 • Selvstendighet og med stor gjennomføringsevne

Dette tilbyr vi:

 • Stor frihet i arbeidsstil og arbeidssted. Det er aktuelt med kontorsted/arbeidsgiver i alle fire kommuner, avhengig av ønsker fra den som blir tilsatt.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale

Arbeidsoppgaver:

Prosjektleder skal i samarbeid med de fire kommune jobbe for å skape et felles utviklingsmiljø i regionen, hvor samarbeid med blant annet fylkeskommunen og Statsforvalteren er sentralt. Dette vil medføre noe reising i prosjektperioden.
Det skal vurderes om en bør søke fritak fra dagens regelverk innenfor interkommunalt samarbeid gjennom forsøksordningen i løpet av prosjektperioden.

Kontaktopplysninger:

Flere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til en av kommunedirektørene:
Grong kommune: kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg – 917 48 370
Lierne kommune: kommunedirektør Patrik Lundgren – 949 79 97317
Namsskogan kommune: kommunedirektør Yngve Holm – 469 61 851
Røyrvik kommune: konstituert kommunedirektør Maifrid Alsgård – 472 97 746

Søk på stillingen her: https://www.grong.kommune.no/ledige-stillinger/

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 17. desember 2023