Psykiatrisk sykepleier

Ledig 80% stilling som psykiatrisk sykepleier i Helse & familie, ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsestasjons-/ skolehelsetjenesten har 4 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enhet Helse og familie og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

Fra 01.08.21 har vi ledig 80% fast stilling for psykiatrisk sykepleier.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller psykisk helsearbeid for barn og ungdom.
 • Fordel at søker har erfaring innen psykisk helsearbeid barn og unge.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring i å lede grupper
 • Annen 3-årig høyskoleutdanning kan være aktuelt i kombinasjon med relevant erfaring

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:

Oppgaver tillagt stillingen er varierte og omfatter blant annet:

 • Oppfølging, hjelp og støtte til barn og ungdom med psykisk sykdom eller som er under utredning for psykiske utfordringer
 • Forebygging og oppfølging tidlig ruskarriere
 • Undervisning/veiledning til barn og ungdom, foresatte og annet fagpersonell
 • Undervisning i klasserom
 • Lede grupper
 • Deltakelse i tverrfaglig innsatsteam
 • Planarbeid på individnivå
 • Nært samarbeide med andre faggrupper

For stillingen gjelder:

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker personer med:

 • Positivitet og engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig
 • Gode kommunikative ferdigheter i forhold til brukergrupper og samarbeidsparter. Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i samarbeid med øvrige helsetjenester
 • Dagarbeidstid

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist 30. juni 2021

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Anne Finseth, tlf. 915 94 953 e-post anne.finseth@overhalla.kommune.no eller fagleder Hege Dahl Lysberg, tlf. 415 36 550 e-post: Hege.Dahl.Lysberg@overhalla.kommune.no