Rådgiver

Overhalla- og Grong Landbruk og natur har ledig stilling som Rådgiver naturforvaltning, Jord og vann.

Rådgiver naturforvaltning, jord og vann

Overhalla og Grong kommuner har felles enhet for landbruk og natur. Overhalla kommune er vertskommune, og enheten har kontorsted i Landbrukets fagsenter i Overhalla. I kommunene er det et aktivt landbruksmiljø både innen jord- og skogbruk. Hovedproduksjoner er melk, kjøtt, potet, korn og gulrot. Det er ca. 490 landbrukseiendommer i kommunene.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er tillagt oppgaver med initiering og deltakelse i utviklingsprosjekter, behandling av saker innen jordbruk, klima og natur, søknader om nydyrking, drenering og hydrotekniske tiltak, være pådriver for gjennomføring av klima og miljøtiltak i jordbruk- og husdyrproduksjon samt behandling av saker knyttet til landbruksforurensning og vannmiljø. Arbeidsoppgaver kan tilpasses din kompetanse og interessefelt og vårt behov. Det kan også være aktuelt med andre arbeidsoppgaver innen jordbruksforvaltning, jakt- og fiskeforvaltning, motorferdsel og arbeid med friluftsliv.

Krav til kompetanse:

  • Relevant høyere utdanning. Det er ønskelig med masterutdanning innen naturforvaltning, vannmiljø, hydrotekniske fag eller jord- og plantefag. Personer med annen relevant høyere utdanning kan også vurderes.
  • Det er ønskelig med relevant erfaring.
  • Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

  • Faglig engasjert og utviklingsorientert.
  • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
  • God evne til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
  • Evne til å arbeide målrettet og strukturert.
  • Stor arbeidskapasitet.

For nærmere informasjon kontakt leder Oddbjørn Riseth tlf. 900 70 658.

Elektronisk søknad på www.overhalla.kommune.no innen 27. januar 2022.