Skipsfører

Vidar Hop Skyssbåter AS har tradisjonar heilt tilbake til 1971 med drift av hurtigbåt. I dag drifter vi fleire hurtigbåtsamband, ferje og ambulansebåt frå hovudkontoret vårt i kommunesenteret på Hardbakke i Solund kommune.
Verdiane våre går igjen i heile selskapet og det som kjenneteiknar oss er at vi er tett på, ærlige og kvalitetsbeviste. Vi er eit framtidsrett selskap med unge medarbeidarar med eit høgt fokus på teknologi og utvikling. I Vidar Hop Skyssbåter skal det vere lov å vere kreativ og det skal vere ei god oppleving å reise med oss.

Er du vår neste medarbeidar?

Mannskap – Hurtigbåt Rute: Namsos – Rørvik – Leka. Vidar Hop Skyssbåter AS drifter ruta Namsos – Rørvik – Leka med hurtigbåten MS Fjord Viking og har behov for:

Skipsfører (Minimum D4, og ROC)

Kvalifikasjoner:

• Gyldig helseattest
• Krise og passasjerhåndtering
• Gyldig sikkerhetskurs
• Hurtigbåtkurs (gjelder ikke matros)

Vi tilbyr:

• Lønn ihht tariffavtale mellom Hurtigbåtenes Rederiforbund og NSOF/DNMF/NSF
• Skiftordning, 1 uke på, 2 uker av

Kontakt:
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Petter Lyster på telefon: 94 87 66 65, eller petter@vidarhop.no

Søknad sendes til petter@vidarhop.no eller Vidar Hop Skyssbåter AS, Hopsvegen 61, 6924 Hardbakke

Søknadsfrist: snarest