Styrer Leka barnehage

LEDIG STILLING SOM 100% STYRER.

Det er ledig 100% fast stilling som styrer i Leka barnehage fra 1.juni 2021. Det kan avtales seinere oppstart. Styrers nærmeste overordnede er kommunalsjef for oppvekst og familie Ivar Hatland.

Kompetanse:

 • Vi søker deg med grunnutdanning som barnehagelærer eller tilsvarende godkjent utdanning.
 • Det er et ønske at du har jobbet i barnehage tidligere og har erfaring som styrer.
 • Du må ha god kommunikasjonsevne og gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Kommunen benytter fagprogrammene Visma Enterprise og Visma Flyt Barnehage med tilhørende app. «Min barnehage». Elements benyttes til arkiv og saksbehandling. Det er ikke krav om kjennskap til dette, da opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du er positiv og bidrar til entusiasme.
 • Du tar initiativ og er pådriver for nytenking og utviklingsarbeid.
 • Du har høy arbeidskapasitet, jobber selvstendig og målrettet.
 • Du har fokus på og bygger gode relasjoner og et godt miljø for barna, foresatte og personalet.
 • Det legges vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

 • Du har det overordnede ansvaret for det pedagogiske arbeidet, og at barnehagen drives i henhold til Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Du har ansvar for HMS, budsjett, personal, faglig og administrativt arbeid.
 • Du jobber målrettet og har fokus på helsefremmende arbeidsmiljø.
 • Personalmøter avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. Obligatorisk oppmøte.

Du får:

 • Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.
 • Lønn etter avtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser. Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage. Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 996 97 536.
Søknadsfrist: 23.april 2021
Søknad sendes: post@leka.kommune.no

Velkommen som søker hos oss!