Sykepleier

Flatanger kommune er en liten kystkommune i Nord-Trøndelag med ca. 1100 innbyggere. Nærmeste by er Namsos ca. 7 mil. Kommunen er i sterk vekst innenfor privat sektor, spesielt innenfor havbruksnæringen. Kommunen har ferdigstilt renovering og bygging av nytt pleie- og omsorgstun. Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge og god barnehagedekning. Vi har en idrettshall med mange ulike aktiviteter. Er du glad i friluftsliv så er Flatanger ett eldorado både på land og på sjøen.

Pleie- og omsorgstjenesten i Flatanger er organisert i to enheter med egne ledere som innehar overordnet personal-, økonomi og fagansvar. Flatanger pleie- og omsorgstun omfatter skjermet enhet for demente,
langtidsavdeling og korttids-/rehabilitering. I tillegg har vi kjøkken og aktivitetstilbud. Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjelpeordninger for hjemmet og tjenesten for funksjonshemmede.

Pleie og omsorgstjenesten har ledig 100 % fast stilling som sykepleier, stillingen omfatter 20 % med utvidet fagansvar.

Stillingen er for tiden ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Vi søker deg som liker de faglige, spennende og varierte arbeidsoppgavene som det jobbes med i en kommune, og som kan bidra til utvikling av kommunens pleie og omsorgstjeneste.

Vi søker deg som:

  • Har autorisasjon som sykepleier og du må ha erfaring fra å jobbe som sykepleier.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og det forventes at du:

  • Har evne til å ta initiativ, evne til å opptre ryddig og effektivt, samt være fleksibel.
  • Må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker og du må vise hensyn og respekt.
  • Må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og pårørende.

Vi kan tilby:

  • Turnus med f.t arbeid 3.hver helg. Det må påregnes både aften og dagvakter.
  • Det er avsatt en dag pr uke til å jobbe med utvidet fagansvar.
  • Kommunen ønsker å fremme en heltidskultur. Stillingen kan derfor ikke deles
  • Opplæring vil bli gitt, samt deltagelse i intern kursaktivitet. Hospitering ved behov.
  • Avlønning: Stillingene lønnes i henhold til gjeldende tariff i forhold til utdanning og lokalt vedtatte rekrutteringstiltak.
  • Som ansatt i kommunen vil du få gode pensjonsvilkår gjennom en god pensjonsordning.

Andre opplysninger:

Om dette kan være aktuelt for deg og du ønsker å vite mere ta kontakt med:

Avdelingssykepleier Flatanger pleie og omsorgstun Maren Grønnerøe Sæther, maren-gronneroe.saether@flatanger.kommune.no , tlf.:476 78 108

Ved intern opprykk kan det bli ledighet i annen stilling. Det må fremgå av søknad om du også er interessert i en annen stilling ved. evt. internt opprykk.

Søknadsfrist; 30. november 2022

Det må søkes på elektronisk søknadsskjema. Skjema finner du på www.flatanger.kommune.no under fanen ledig stillinger.

Flatanger pleie- og omsorgstjenesten har flere ledige stillinger for sykepleiere og vernepleiere. Om dette kan være av interesse er det bare å ta kontakt