Sykepleier/ vernepleier – natt

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret er lokalisert på Høylandet Nord i Trøndelag, og har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: Brudd –og slitasjeskader i skjelett, kronisk muskel- og bløtdelssmerte, lungesykdom, kreft og livsstilsendring ved sykelig overvekt. Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Kultur og fritidsaktiviteter er en integrert del av rehabiliteringsprosessen

Ledig stilling for Sykepleier/ Vernepleier natt 50% fast stilling

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi søker faglig engasjert og strukturert medarbeider med helhetlig tankegang rundt våre brukere. Dette er utfordrende og interessant stilling i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen med andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, samt med eksterne samarbeidspartnere.

Ønskelig med erfaring innenfor rehabiliteringsfeltet, psykisk helsearbeid og erfaring som nattevakt.

Personlig egnethet og egenskaper vektlegges.

Som ansatt hos Namdal Rehabilitering IKS inngår du i vikarpool for ekstravakter. I stillingen inngår i fast turnus med jobb hver 4. helg for sykepleier/ vernepleier på natt.
Lønn etter tariff.

Kvalifikasjon: autorisert sykepleier/ vernepleier

Tiltredelse: snarlig eller etter avtale

Viser ellers til www.namdalrehab.no eller vår Facebookside for mer informasjon om Namdal Rehabilitering IKS

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad på tlf. 74 32 21 00 eller på e-post: post@namdalrehab.no

Søknadsfrist: 12. februar 2023