Sykepleier/ vernepleier – nattstilling

SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 62,44 % Nattstilling arbeid hver 3.dje helg (passer godt til pendling)

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.
Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

Stillingens arbeidsområde:

Det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i sykehjemmet og hjemmesykepleie. Herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk ​​​​​​ bistand og koordinering av tjenester.

Tverrfaglig samarbeid, oppfølging av PLO meldinger mellom hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste

Du vil også bli en del av kommunens styrkede akutt medisinske beredskap.

Du vil få opplæring i AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support).

Vi søker etter personer som er:

  • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon
  • Har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeidere
  • Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter i en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø

Lønns- og tilsettingsvilkår:

  • Tarifflønn
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. Arbeidsmiljøloven § 14.3 og HTA kap. 1 § 2.3

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Tiltredelse: Etter avtale

Utlysningstekst på samisk finner du her

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside

Kontakter:
Nina Øie Devik, avdelingsleder 481 18 095 – nina.Devik@royrvik.kommune.no
Kjetil Sellæg, avdelingssykepleier 456 00 449 – kjetil.selleg@royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 31. januar 2022

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.