Teamleder

Synnøve Finden AS er et selskap innen næringsmiddelproduksjon. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg i Alvdal, Namsos, Hardanger og lager i Vestby. På våre meierier produserer og bearbeider vi gulost, brunost, kryddersmør, smelteost og prim. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 1,3 mrd. kroner, og totalt ca. 180 ansatte. Synnøve Finden AS er en del av konsernet Scandza.

Vårt meieri i Namsos er i vekst og vi søker en serviceinnstilt medarbeider som operativ teamleder i 100% fast stilling.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Daglig produksjonsansvar og personaloppfølging
 • Produktivitetsoppfølging
 • Kvalitetsoppfølging
 • HMS oppfølging
 • Motivere og stimulere medarbeiderne til eierskap for den avdelingen de jobber i, egne arbeidsforhold og produktenes kvalitet.
 • Sammen med operatørene få prosessene til å gå mest mulig rasjonelt og effektivt med et høyt kvalitetsnivå.
 • Kontinuerlig forbedringsfokus av produksjonsprosessene, oppdatere instrukser og prosedyrer.
 • Oppfølging av leverandører av utstyr/maskiner
 • Følge opp og påse at arbeids- og hygienereglement blir fulgt
 • Følge opp at råvarer og emballasje gjøres tilgjengelig på avdelingen
 • God samhandling på tvers av avdelinger
 • Være et godt forbilde på avdelingen

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Formell kompetanse er ikke et krav, men relevant fagbrev er en fordel
 • Er positiv, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Har vilje og evne til å jobbe målrettet og selvstendig
 • Arbeider effektivt under tidspress, er interessert i ny teknologi og ønsker å bidra til utvikling i produksjonen
 • Må ha kjennskap til bruk av IT-verktøy på brukernivå
 • Har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Hos oss får du tilpasset opplæring. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som brenner for sitt fag. Vi tilbyr gode arbeidsvilkår, lønn etter avtale og gode pensjons- og personalforsikringer.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til fabrikksjef Kåre Gunnar Westermann, telefon 415 53 293 eller kare.gunnar.westermann@scandza.com

Søknad med CV og referanser sendes på mail til kare.gunnar.westermann@scandza.com

Søknadsfrist: 6. august 2021