Tømmermåler

Norsk Virkesmåling er en landsomfattende forening for måling av skogsvirke og industriflis. Årlig målekvantum utgjør ca. 11 mill. m3 og utføres på over 50 måleplasser rundt omkring i Norge. Bedriften har en solid økonomi med en omsetning på 90 mill. kr. og 125 ansatte. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. For mer info se www.m3n.no

Ledig stilling som Tømmermåler i Norsk Virkesmåling ved Moelven Van Severen, Namsos.

Vi søker etter tømmermåler i 100% stilling ved Moelven Van Severen, Namsos. Stillingen innebærer måling av sagtømmer med målemetodene automatmåling og FMB-måling.

Det er viktig med selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne. Måleplassen betjenes på to skift. Arbeid ved andre målesteder kan forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Fullført VG2 Skogbruk og VG3 Naturbruk med studiekompetanse, erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
  • Innblikk og erfaring fra skogbruk eller skogindustriell virksomhet er en fordel.
  • Vilje og evne til å betjene enkle datasystemer samt litt teknisk innsikt er også egenskaper som trengs i jobben.
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Nyutdannede oppfordres til å søke. Opplæring vil bli gitt.

Utfyllende informasjon fås ved å kontakte: Øyvind Skarvang på tlf 906 90 527 – o.skarvang@m3n.no eller Frode Nossum på tlf 971 74 198 – f.nossum@m3n.no 

Søknad med CV sendes elektronisk til f.nossum@m3n.no

Søknadsfrist: 19. august 2022