Vernepleier

Bo og miljøtjenesten består av ett bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg tilbyr vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov.

Bo og miljøtjenesten ligger like ved Overhalla helsesenter. Bo og miljøtjenesten flyttet i mai 2021 i ett helt nytt moderne bygg.

Vi søker en ny kollega til følgende stilling:

100% vernepleier i fast stilling.

Stillingen er i turnus med 17 arbeidshelger i året. Det som er Spesielt med denne stillingen er at den pr nå innehar en stor andel dagvakter. Dette fordi Stillingen vil ha som funksjon og følge ett skolebarn til aktuell arena de dagene barnet skal dit. Ved arbeidshelg vil den ansatte også bistå de øvrige brukerne v/bo og miljøtjenesten.

Tiltredelse: 15. august 2022

Vi er en enhet i stadig utvikling, og bo og miljø kan beskrives med disse punktene:

 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Variable arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende
 • Gode fagkunnskaper
 • Velferdsteknologi
 • Godt samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene.
 • Topp moderne bygningsmasse.
 • Lønn etter tariff

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling
 • Førerkort klasse B
 • Videreutdanning/kurs eller god real kompetanse i tegn/tale kan bli vektlagt i tilsettingen
 • Gode referanser
 • Stabilitet

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Geir Rasmussen, tlf 916 40 021

Søknadsfrist: 30. mai 2022

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no